AKTIVNÍ ŽENY SE V DÁMSKÉM KLUBU VĚNUJÍ CHARITĚ

Důležitou součástí všech setkání dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club je dobročinnost. V roce 2015 podpořil hned několik nadací a sbírek celkovou částkou 54 133 korun.

Dobročinné bazary a tomboly nejsou pouhým zpestřením společenských setkání dámského klubu, ale i účinnou pomocí tam, kde je potřeba. Sbírka Pro Matěje je určena chlapečkovi, který v důsledku hrubé chyby ve zdravotnictví potřebuje nepřetržitou nákladnou péči. Dámský klub rovněž podporuje Ranč Montara a adoptovanou fenku bílého švýcarského ovčáka Massey Star Helas, která sbírá ocenění po celém světě a zachraňuje lidské životy. Skrze Nadační fond Českého rozhlasu podpořily členky kluby zemětřesením stižený Nepál a rovněž nevidomé spoluobčany v rámci sbírky Světluška, jejíž cílem je přinést nevidomým do života trochu světla. Klub spolupracuje i s projektem Aranžérie, který prodává květiny a dekorace od lidí s epilepsií. A tradiční důležitou součástí vánočního varhanního koncertu je sbírka na údržbu unikátních barokních Svatojakubských varhan.

Dámský klub bude v charitativní činnosti pokračovat i v tomto roce, protože solidarita je důležitou součástí života aktivních žen i vizí samotného klubu.