Eliška Hašková Coolidge

Eliška Hašková Coolidge je ředitelkou společnosti Umění a management společenského chování a business a diplomatického protokolu.

Po třiceti letech práce pro americkou vládu a ve státní službě jsem nesmírně ráda, že mohu ve své rodné zemi jako majitelka Coolidge Consulting Services školit a vést dialog o zkušenostech, které jsem zažila, znalostech, které jsem nabyla, a věcech, které jsem se během své bohaté kariéry naučila. A protože mnoho z toho, co jsem, nepochází z americké výchovy, ale má silné kořeny v mé české rodině, věřím, že se hodí do dnešního zmateného světa přinést trochu toho prvorepublikového charakteru, empatie, pokory, sebekázně a důvěry. I proto se kromě mých kurzů etikety pro vládu, firmy, dospělé, teenagery a děti (www.ehc.cz) nezištně zabývám etikou, aby se dostala do našich základních škol. Ne jako nový předmět, ale jako společná práce rodičů, učitelů a ředitelů. Aby naše školy dýchaly etikou. Abychom ji našli na hřišti, ve třídě, v chodbách, protože pak ji najdeme ve společnosti i ve vládě, která ji řídí. To vše je možné v naší přetížené ekonomice jen s plnou podporou našeho obchodního sektoru (www.aset.cz) ve spolupráci s nezávislým sektorem (www.etickavychova.ops) a záštitou ministerstva školství, kterou jsme získali. Ale nesmíme čekat, až začne ten druhý.

Čím se vaše kurzy liší od těch ostatních?

Nevím, jak jsou provedeny kurzy ostatních. Mé kurzy jsou postaveny na mých celoživotních zkušenostech. Žila jsem to, co dnes vyučuji. Kurz je nasměrovaný na ty, kteří se chtějí zdokonalit v zásadních evropských znalostech stolování a společenského chování. Na ty, kteří chtějí vystupovat se sebejistotou a přesvědčením, že nikoho neurazí a že všude budou všemi považováni za dámy a džentlmeny. Pro ty, kteří chtějí vědět, co se hodí kdy a kam. Rodičům dává kurz příležitost přiblížit tyto znalosti dětem a usnadnit jim první kroky do pracovních závazků, zodpovědnosti a k budování trvalých životních úspěchů a přátelství.

S čím se na vás klienti nejvíce obracejí?

Klienti se na mne nejvíce obracejí na poradu v oblasti A. Zdokonalení společenského chování, stolování a znalosti etikety, B. Motivačních projevů a nezbytné potvrzení důležitosti silné firemní kultury postavené na týmové spolupráci a etických hodnotách, C. Důležitosti lidského faktoru v našem technicky orientovaném světě, D. Výuku dětí a teenagerů, aby tyto znalosti jim byly přirozenou součástí každodenního života tak, aby slušnost a poctivost zvítězily nad buranstvím a chamtivostí.

Jste veřejně známá osobnost, pracovala jste pro americké prezidenty. Proč jste se rozhodla vrátit do CR?

Rozhodla jsem se vrátit do České republiky, abych splnila slib mé milované babičce a abych splnila slib sama sobě, že poslední pracovní období mého života se pokusím vrátit společnosti v mé rodné zemi to dobré, co mi v životě bylo dopřáno. Aby úspěch měl také smysl.

Je etiketa důležitým nástrojem úspěchu?

Bez znalosti etikety bych se nikdy nedostala do společnosti, ve které jsem žila a k úspěchům, kterých jsem dosáhla.

Proč jste se rozhodla stát se patronkou dámského klubu?

Bylo pro mne velikou ctí být pozvána stát se patronskou dámského klubu, který má své kořeny v prvorepublikových hodnotách, o kterých jsem tolika v mládí v zahraničí slyšela. Navzdory 40 letům komunistické hrubosti je náš národ plný citlivých, pracovitých a kreativních žen, které mnoho pro své rodiny a pro naši společnost dokázaly. Dámský klub Helas nám nabízí soudržnost, svornost, spolupráci a vzájemnou inspiraci a posilu. Takovéto přátelství a empatie jsou jedinou cestou k trvalé lepší budoucnosti.

Co byste chtěla vzkázat členkám?

Členkám bych chtěla vzkázat, že nikdy není pozdě stát se člověkem, kterým bychom chtěli být. Vše, co si dáme do hlavy, do čeho jsme zapálení a ochotní doložit tvrdou prací, je nám na dosah. Doufám, že budeme nadále společně čerpat ze setkání a budování přátelství v rámci tohoto významného dámského klubu.