Eliška Hašková Coolidge

Majitelka Coolidge Consulting Service

 

 

 

 

 

 

 

Po třiceti letech práce pro americkou vládu a ve státní službě jsem nesmírně ráda, že mohu ve své rodné zemi jako majitelka Coolidge Consulting Services školit a vést dialog o zkušenostech, které jsem zažila, znalostech, které jsem nabyla, a věcech, které jsem se během své bohaté kariéry naučila. A protože mnoho z toho, co jsem, nepochází z americké výchovy, ale má silné kořeny v mé české rodině, věřím, že se hodí do dnešního zmateného světa přinést trochu toho prvorepublikového charakteru, empatie, pokory, sebekázně a důvěry. I proto se kromě mých kurzů etikety pro vládu, firmy, dospělé, teenagery a děti (www.ehc.cz) nezištně zabývám etikou, aby se dostala do našich základních škol. Ne jako nový předmět, ale jako společná práce rodičů, učitelů a ředitelů. Aby naše školy dýchaly etikou. Abychom ji našli na hřišti, ve třídě, v chodbách, protože pak ji najdeme ve společnosti i ve vládě, která ji řídí. To vše je možné v naší přetížené ekonomice jen s plnou podporou našeho obchodního sektoru (www.aset.cz) ve spolupráci s nezávislým sektorem (www.etickavychova.ops) a záštitou ministerstva školství, kterou jsme získali. Ale nesmíme čekat, až začne ten druhý.

Jak jsou na tom Češi ve vztahu k etiketě. Máme chuť, snahu se v této oblasti vzdělávat?

Etiketa má své základy v etice, V respektu a ohleduplnosti. Její pravidla jsou dodržována slušnými lidmi po celém světě. Jsou to pravidla, která jsou již mnoho let neměnná. Vzdálenost od nich během totality nám způsobila velikou nevýhodu, jelikož když něco neznáme, tak to nemůžeme pozorovat či vidět u jiných. Je právě u nás důležité lidi upozornit na to, že taková pravidla existují a že dlouhodobě úspěšní Evropané se jimi řídí. Většina našich spoluobčanů má dosti pokory, dobré vůle a příležitosti si tato pravidla přiblížit, jelikož vědí, že jim a jejich dětem to pomůže v celoživotním úspěchu. Chce to jen uznat osobní nedostatky, které každý z nás vlastní.

Se kterým prohřeškem proti etiketě se nejčastěji setkáváte?

Asi nejvíce mě trápí prohřešky stolování a držení příboru. To je i v Americe velmi zanedbávané. Ale mezi Evropany je stále pravdou, že znalý člověk ihned pozná, odkud kráčí někdo, kdo si tyto zásady stolování neosvojil.

V České republice vedete kurzy etikety a společenského chování. Komu jsou určeny?

Mé kurzy etikety a společenského chování jsou určeny pro každého, kdo chce korektně a uvolněně působit na všech společenských setkáních a zajistit si tím a posílit sebedůvěru kdekoli a mezi kýmkoli se nachází. Kurzy jsou vždy šité na míru a zahrnují jak ministry a vládní osobnosti, tak úspěšné podnikatele, lidi z veřejnosti, kteří chtějí svou kariéru zdokonalit, studenty, kteří ji právě začínají a děti, jejichž rodiče vidí v nauce etikety a stolování velikou výhodu pro úspěšnější budoucnost.

Co vnímáte jako hlavní poselství dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club?

Jeho hlavní poselství je přesvědčit ženy o pozitivním charakteru První Republiky a o skutečnosti, že rozhodnutí, kdo jsem a čím chci být, vede k tomu, aby se žena necítila jako oběť hrůz minulé doby či negativních okolností nebo neúspěchů v jejím životě, ale aby se s pozitivní myslí a tvrdou prací stala vlastním motorem pro úspěšný kreativní kariérní a rodinný růst. V Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club je spousta žen, které si nikdy nedovolily stát se obětí, a naopak sebevědomě tvořily okolo sebe úspěch, jenž jim přinesl osobní spokojenost a stal se inspirací pro ostatní.

V letošním roce oslaví dámský klub 20 let svého působí. Co byste mu popřála?

Aby i nadále vedl a inspiroval ženy k pozitivnímu myšlení a vážení si samy sebe a svých talentů tak, aby se staly spokojenými a přispívajícími členkami naší společnosti.

Jaký osobní vzkaz byste ráda předala jeho členkám?

Život není cíl. Život je cesta. Cesty mají kopečky a údolí. A každý kopeček se zdá vyšší než ten předchozí. Snažte se, abyste se každý den něco nového naučily, něco nového osvojily. A každý den děkovaly za to, co máte a co jste dokázaly tak, aby Vám to dalo odvahu a inspiraci nestát se obětí, ale vždy se zvednout a jít dál.