BEZ RISKOVÁNÍ JE V PODNIKÁNÍ TĚŽKÉ DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je dlouholetým partnerem dámského klubu a členkám poskytuje hluboký vhled na ženské podnikání a finanční zdraví firem. Na otázky nám odpovídal Přemysl Cenkl, Marketing and Sales Director.

Jste dlouholetými partnery Helas Ladies Club i Ocenění Českých Podnikatelek. Změnilo to nějak váš osobní pohled na ženy vůbec?

Určitě ano, zejména jsem poznal a uvědomil si, s jak velikým zaujetím dokáží ženy podnikat i přesto, že mají doma ještě další povinnosti. Oceňuji zejména ty ženy, které si své podnikání „vymyslely“ od začátku, prostě jednoho dne poznaly, že jim v každodenním životě ženy či matky něco chybí a tak tuto mezeru na trhu zaplnily vlastním podnikatelským záměrem.

Jaký je podle vás hlavní rozdíl mezi mužským a ženským podnikáním, případně vedením firem?

Rozdíl vidím zejména v tom, že ženy pečlivěji domýšlí své podnikatelské záměry do praktických detailů. Mezi ženami nenajdete tolik podnikatelů, kteří startují své projekty, pak je nechávají v polovině jejich životního cyklu být a vrhají se znovu do nových a nových projektů.

Kam směřuje vývoj? Bude aktivních žen stále víc, až se to jednoho dne ustálí na polovině?

Poslední statistiky naší společnosti ukazují, že došlo ke zvýšení podílu obchodních společností vlastněných jen ženami z 8 % v roce 2005 na 14 % v roce 2016. Jsem přesvědčený, že tento trend bude i nadále pokračovat, ale spíše v mírnějším tempu, než tomu bylo od revoluce do současnosti.

Zlepšilo se obecně zdraví českých firem díky loňskému ekonomicky úspěšnému roku?

Je pravda, že podle našich analýz měl počet bankrotů obchodních společností nejdříve na začátku tohoto roku spíše klesající tendenci a jednou z příčin tohoto trendu pravděpodobně byly i dobré hospodářské výsledky naší ekonomiky právě v minulém roce. Nicméně teď v červnu 2016 jsme zaznamenali nejvyšší počet bankrotů obchodních společností za poslední dva roky. Uvidíme, zda se jedná o nějaký výkyv anebo začátek nového trendu ukazující na zhoršující se situaci některých českých firem.

Riskují podnikatelé více, když se jim daří?

To z našich dat prokazatelně nepoznáme, ale říká se, že řidič auta je nejvíce nebezpečný po své okolí právě v okamžiku, když si zrovna začne myslet, že umí skvěle řídit. Na druhé straně je zřejmé, že když se v podnikání začne dařit, tak se do toho má šlápnout a všichni si jistě uvědomujeme, že bez riskování je v podnikání těžké dosáhnout dobrých výsledků. Takže riskovat, když se daří, určitě ano, ale zároveň doporučuji si pečlivě promyslet a prověřit s kým a do jaké míry se do dalšího podnikání po prvotním úspěchu pouštět.

Co má udělat člověk, pokud dluhy začínají přerůstat přes hlavu?

Je to jako se zdravím, prevence vás vždy stojí méně času, úsilí i peněz, než léčba již rozvinuté nemoci.

Je pro nás proto potěšující, že vidíme podstatný nárůst v počtu objednaných úvěrových zpráv občanů na portálu www.kolikmam.cz, kde lidé své úvěrové zprávy mohou získat pohodlně on-line. Právě pravidelná kontrola vlastních závazků a aktuálního stavu jejich splácení, které vám úvěrová zpráva ukáže najednou ze všech členských bank a finančních institucí úvěrových registrů, je vhodnou formou prevence toho, aby Vám dluhy nepřerostly přes hlavu.