BUDOUCNOST OSVĚTLENÍ JE JEDNOZNAČNĚ V TECHNOLOGII LED

Jedním z témat, která členky dámského klubu zajímají, jsou energetické úspory v podnikání. Jak vypadá budoucnost světla jsme se zeptali společnosti E.ON.

V jakém druhu osvětlení je budoucnost? V LED technologii?

Blízká budoucnost osvětlení je jednoznačně v technologii LED, která ještě nenarazila na své limity a v následujících letech se dá očekávat další technologický pokrok. Také se díky stále zvětšujícímu objemu výroby snižuje pořizovací cena LED svítidel.

Pro koho jsou vhodné úsporné osvětlovací systémy?

Úsporné osvětlovací systémy jsou vhodné pro mnoho sektorů, ať se jedná o průmysl nebo například zdravotnictví či školství. Díky úspornému osvětlení lze ušetřit také v domácnosti. Vždy platí, že provozní náklady je potřeba minimalizovat a úsporné osvětlovací systémy jsou pro to vhodným nástrojem.

Jaký je princip těchto systémů?

LED je zkratka anglického Light-Emitting Diode a jde o polovodičovou elektronickou součástku, jejíž vlastností je schopnost vyzařovat světlo. Použití diod dále umožňuje jednoduše měnit barvu či intenzitu světelného toku.

Je tento systém vázán na určitý druh osvětlení?

Použití LED technologie je velmi široké a nemusí to být vždy jen pro účely osvětlení objektů nebo veřejných prostranství. Tato technologie se používá také např. v automo

bilovém průmyslu, LCD televizích, elektronice nebo výpočetní technice. LED technologie není použitelná všude – není vhodná pro prostředí s vyšší teplotou okolí z důvodu použití elektronických součástek, kterým nevyhovují vysoké okolní teploty.

Co třeba provozy s rotačními mechanickými stroji, kde je kvůli stroboskopickému efektu z bezpečnostních důvodů nutné používat klasické žárovky?

I v těchto případech lze použít LED světelného zdroje. Ale je nutné použít vysokofrekvenční napájecí zdroj, nebo v případě zářivky vysokofrekvenční předřadník, u nichž ke stroboskopickému efektu nedochází.

Dají se ekologická a ekonomicky výhodná řešení spojit dohromady?

Určitě ano, nejlepším prostředkem pro dosažení ekologicky i ekonomicky nejvýhodnějšího výsledku je právě LED technologie, která není zatížena obsahem nebezpečných látek, jako tomu je např. u rtuťových zářivek a výbojek.

A co domácnosti a malé provozovny, kde zavádět složitý systém nemá smysl. Jak mohou ušetřit tam?

V dnešní době lze takřka jakýkoliv světelný zdroj, který se v současnosti v domácnostech používá, nahradit LED zdrojem. Dochází tak až k 80% úspoře na příkonu a tím samozřejmě k požadovaným úsporám energie. Pro výši úspor je velice důležitým parametrem počet hodin svícení.