BÝT SVOBODNÁ VE SVÉ PRÁCI DÍKY TOMU, ŽE LIDÉ VYHLEDÁVAJÍ MNE, NIKOLIV ŽE JÁ MUSÍM VYHLEDÁVAT JE!

Značka JAROSLAVA se zabývá úpletovou módou, specifickou pro náročnou klientelu, která má zájem o nadčasový styl čistoty designu, výraznou kultivovanou barevnost a kvalitní zpracování. Typickým znakem je výrazná silueta, jednoduchost a elegance, která obsahuje praktickou podobu pohodlnosti. Velmi důležitou součástí našich služeb je zakázková tvorba modelů, které vytváříme našim klientkám přímo na míru dle individuálních představ a požadavků.

JAROSLAVA PROCHÁZKOVÁ, majitelka

Je pro Vás a Vaši činnost něčím specifické jarní období?

Ano je – mám větší chuť odhalovat ramena, obnažovat mysl, čistit myšlenky a nalézat smysl veškerého konání.

Co Vás nejvíce naplňuje v práci a co v osobním životě?

1. Radost z toho, že dělám radost druhým tím, že mají chuť si přijít udělat radost právě do mého ateliéru!

2. Když se mi dobře vstává proto, že už se těším na zážitky dalšího nového dne!

Máte nějaký osobní vzor, obdivujete někoho?

Obdivuji Boba Marleye a vzorem jsou mi všichni lidé, kteří nemají strach vybočovat, vyčnívat a říkat nahlas svůj názor.

Co pro Vás znamená úspěch?

Být svobodná ve své práci díky tomu, že lidé vyhledávají mne, nikoliv že já musím vyhledávat je!

Na které setkání dámského klubu nejvíce vzpomínáte?

Asi na to první, to bylo vše nové, a na všechna vánoční – díky krásným varhanním zážitkům!