červen 2017

Milé dámy,

 

v letošním roce slaví náš Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club 18 let fungování. Je tedy plnoletý a plný síly, energie a elánu vrhnout se do dalších let, během kterých budeme společně budovat hrdé Česko. Již 18 krásných let se tedy můžeme společně setkávat, vyměňovat si rady, zkušenosti a vzájemně se inspirovat. A právě to je naplněním cíle, jež si náš klub na samém počátku stanovil.

Počet podnikatelek a manažerek na vysokých postech v České republice neustále roste, což je pro naši zem dobrá zpráva. Vlastnostmi, které jsou takovým úspěšným ženám společné, ať už jde o podnikatelky nebo manažerky, jsou často skromnost a pokora. Skromnost, s jakou přijímají své úspěchy, s jakou se staví ke svým projektům, pokora, s jakou přistupují k práci. Proto jsem velmi ráda, že díky Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club se nám daří takové ženy propojovat a snad i ukázat jim, že jejich pracovní a životní úspěchy nepřichází jen tak mimochodem. Že je za nimi spousta dobře odvedené práce, na kterou mohou, a měly by být právem velmi hrdé.

Jsem šťastná, že se nám podařilo vytvořit prostor, který nám umožňuje sdílet naše zkušenosti, radosti i starosti. Prostor, ve kterém můžeme najít řešení problémů, které nás v naší cestě za úspěchem potkávají. Za oněch 18 let jsme v rámci našeho dámského zorganizovali více jak 260 společenských akcí, komorních setkání či různých prezentací. Díky účasti na nich vznikla řada nových projektů, spoluprací a také přátelství mezi našimi členkami, kterých je dnes více než 800.

K 18. narozeninám se sluší něco popřát. Dovolte mi tedy, abych nám na tomto místě popřála spoustu inspirace pro naše další setkávání, síly pro dosahování pracovních i životních úspěchů a hlavně elánu k reagování na výzvy, které nás na cestě na vrchol potkávají. Jsou to totiž výzvy, které nás nutí se překonávat a díky tomu nás posouvají vpřed.

Přeji Vám krásné jarně-letní dny

Vaše Helena Kohoutová