ČESKÁ POJIŠŤOVNA, ŠÁRKA DOLANSKÁ

Jak se České pojišťovně v současné době daří?

Rok 2018 byl pro Českou pojišťovnu úspěšný a úspěšný je i začátek roku letošního. I v náročném prostředí českého pojistného trhu se nám daří i nadále zaujímat pozici lídra českého pojistného trhu, inovujeme produkty a stále zlepšujeme služby poskytované našim klientům. Díky stále širšímu využívání digitalizace nadále zefektivňujeme a zrychlujeme obsluhu zákazníků i likvidaci pojistných událostí, a pracujeme tak na zvyšující se pozitivní zákaznické zkušenosti.

Jaký je postoj Čechů k pojištění? Myslíme na vše, co je tře-ba, abychom nebyli nenadálými situacemi zaskočeni?

Češi považují za přirozené pojistit si dům či auto, rozmáhá se i pojištění odpovědnosti za škody, ale pojistit si zdraví, to ještě pořád nebereme jako samozřejmost. A zdraví je přece daleko důležitější než majetek. Každému se pod životním pojištěním vybaví hned to nejhorší, tedy úmrtí. Ale tak to není.  Životní pojištění řeší i úrazy či onemocnění, tedy události, kdy se člověk ocitne bez příjmů nebo musí platit vysoké výdaje za léčbu a léky. A právě životní pojištění pomáhá tuto nelehkou dobu překlenout. Neměli bychom tak na něj zapomínat.

Jakou část klientů České pojišťovny tvoří firemní zákazníci? O jaké produkty je mezi nimi největší zájem?

Podnikatele jsou pro nás důležitými klienty. Naše nabídka pro podnikatele zahrnuje jak balíčkové produkty, tak samozřejmě i individuální pojistná řešení. Zkrátka u nás si vybere každý. Zájem podnikatelů o pojištění stále roste. Samo pojištění sice pojistné události nezabrání, ale zajistí, že podnik bude schopen dál existovat a plnit své závazky. Na významu nabývá nejen pojištění majetku, ale zejména pojištění odpovědnosti.

Na co by v rámci pojištění z Vašeho pohledu neměly firmy a podnikatelé zapomínat?

Před uzavřením pojištění lze podnikatelům doporučit, aby nejprve svědomitě sepsali seznam veškerého majetku firmy, a to jak movitého, tak nemovitého. Mnohdy se tím odhalí i další rizika, která je vhodné do pojištění zařadit a vyhnout se tomu, že by pojistka při případné škodě nedostatečně pokrývala náklady spojené s opravami. Nastavení pojištění věnujte čas, nebojte se nechat si poradit odborníkem. Takový postup se určitě vyplatí. Podnikatelům bych také doporučila nechat si sestavit balíček pojištění na míru. Nejlepším řešením je kombinace různých pojištění tak, aby výsledek odpovídal všem potřebám a potenciálním rizikům – tedy nejen s ohledem na účel podnikání, ale také na geografickou polohu firmy či rizika vyplývající z druhu výroby apod.

Česká pojišťovna je dlouholetým členem dámského klubu. Co vám členství přináší?

To, že jsem součástí dámského klubu, mi přináší v dnešní době tak důležité osobní sdílení, příběhy, nápady, energii, ale samozřejmě v neposlední řadě také vzájemný byznys nám všem. A líbí se mi, že právě v tom tkví úspěch „hnutí“ Ocenění Českých Podnikatelek – nejprve se pojďme seznámit, ukázat si, v čem kdo podnikáme, a pak si pojďme být prospěšné. Protože právě to ono úžasné setkávání s dalšími úspěšnými ženami je pro mě zásadní. A řada z nich v sobě i díky dámskému klubu teprve objevuje to, jakými skvělými ženami jsou. Dámský klub je zdrojem inspirace, potenciálního byznysu a uvědomění si vlastních hodnot a úspěchů.  Členství v tomto klubu doporučuji každé ženě, která podniká, a která své podnikání myslí vážně. Která svůj byznys dělá s radostí, s vášní a kreativitou a s vizí do budoucna. Která se chce o nápady nejenom obohatit, ale také podělit.