Cora Plus

Společnost CORA PLUS s.r.o. je relativně mladou společností na českém trhu. Byla založena
v roce 2013 v Kroměříži jednatelkou společnosti paní Annou Šťastnou. Od počátku je činnost společnosti soustředěna na aktivity souvisící s prováděním úklidu zejména administrativních ploch a prostor, dále správy budov a ostrahu. Zaměstnanci jsou taktéž od prvopočátku lidé se zdravotním postižením nebo se zdravotním znevýhodněním. Počet těchto osob v poměru se zdravými zaměstnanci je více jak 50 %. Na tuto společnost tedy pohlížíme podle zákona
o zaměstnanosti jako na uznaného zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Naši odběratelé od nás mohou odebírat „náhradní plnění“ a to dle  právě zmiňovaného zákona o zaměstnanosti.

Společnost se od svého vzniku rozrostla a několikrát znásobila počet zaměstnanců, objem klientů a zakázek. Nabízíme svým klientům
a zákazníkům spolehlivou podporu v jednorázovém i dlouhodobém provádění úklidu a činností související s úklidem a správou nemovitostí jak v domácnostech, tak ve firmách, to vše s ohledem na životní prostředí. Působnost společnosti CORA PLUS s.r.o. je celorepubliková.