COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB V SRDCI AUKČNÍHO DOMU

18. května 2015

SETKÁNÍ V GALERII DOROTHEUM

Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club v srdci aukčního domu

Členky dámského klubu v rámci mimoklubového setkání navštívily pražskou pobočku nejstarší fungující aukční síně na světě, kterou je rakouské Dorotheum. Nevšední zážitek stojí na počátku dlouhodobého cyklu komorních setkání, která nás budou provázet celým rokem 2015.

Krásné věci, kterými byli hosté obklopeni, dělá ještě krásnějšími to, že nejsou pouhými zaprášenými muzeálními kousky z historie, ale mohou se stát součástí života kteréhokoli zájemce o aukce. Setkání proběhlo u příležitosti aukce Výtvarné umění, starožitnosti a je počátkem dlouhodobé spolupráce, kdy budou jednotlivá setkání u příležitosti dalších aukcí přinášet nejen zajímavé zážitky, ale také atraktivní aukční tipy.

„Vystoupení paní Gálové na našem klubovém setkání na jaře nás natolik inspirovalo, že jsme se rozhodli vzít členky dámského klubu přímo do srdce nejstaršího fungujícího aukčního domu, aby se dozvěděly víc o fungování síně, která už 300 let udává tón světovému trhu s uměním,“ říká zakladatelka dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club Helena Kohoutová.

Kromě členek klubu se uměním obklopily i podnikatelky z nově založeného portálu PodnikatelkaOnline.cz a významní hosté z klubu Helas New Encounters Club a zástupci Štik českého byznysu.

Aukční dům Dorotheum je nejstarší nepřetržitě fungující aukční dům na světě a je rovněž největším ve Střední Evropě. Dorotheum je jedním ze symbolů Vídně, ale pobočky najdeme po celé kontinentální Evropě. Pražská pobočka si drží hned několik prvenství. Kromě toho, že je ze všech poboček nejúspěšnější, byla založena jako první zahraniční pobočka síně Dorotheum roku 1992. Založení bylo jakýmsi přátelským gestem, které mělo navázat na společnou tradici rakouského a českého národa před rokem 1918. Pražská pobočka navíc jako jediná funguje samostatně – zboží přijímá v Praze a zároveň v Praze pořádá i aukce, a to čtyřikrát až pětkrát ročně. V Rakousku a samotné Vídni pak Dorotheum pořádá ročně na 600 aukcí.

Jaká je vlastně historie tohoto aukčního domu? Byl založen již v roce 1707 císařem Josefem I. jako „Zastavárenský úřad města Vídně“. Aristokracie dávala do zástavy vzácné předměty ze svého vlastnictví a pouštěla tak do oběhu skutečné umělecké skvosty. Právo pořádat aukce bylo již na zakládací listině. Z výtěžku aukčního domu byl financován mimo jiné městský chudobinec. Na otázku, jak vznikl tak zvukomalebný název, Márie Gálová, ředitelka pražského Dorothea, odpovídá:

„Císař Josef II. byl známý reformátor a po celém císařství nechával rušit kláštery. 70 let po svém založení byl aukční dům přesunut do právě zrušeného kláštera svaté Doroty, která brzy dala celé instituci název.“

U zájemců o aukce uměleckých předmětů je podle Márie Gálové kromě staletími ověřené tradice dávat najevo majetnost a zhodnocovat prostředky investicemi do umění přítomna i jistá potřeba obklopit se něčím, co je naprosto unikátní a jedinečné. Něčím, co je krásné a má historický náboj. „Vlastnictvím takového předmětu získáváme na společenské prestiži a významu. Kultivujeme prostředí, ve kterém žijeme, a zároveň i sebe. Vlastnit umělecké dílo zkrátka přináší emocionální uspokojení,“ říká Márie Gálová.

Hosté si mohli zblízka prohlížet a prozkoumat vystavené artefakty, zajímat se a ptát expertů na vše, co je zajímalo. Mohli si tak doslova emocionálně osahat historickou krásu umění. S výkladem a odpověďmi na všetečné otázky byli připraveni hned tři experti aukční síně – expertka na šperky, expert na užité umění a expert na výtvarné umění.

Všeobecný obdiv sklízel vystavený diamantový diadém, který vznikl mezi lety 1910 až 1920. Diadém pochází z majetku českého prvorepublikového diplomata Vojtěcha Mastného, vyslance v Londýně, Římě a Berlíně (byl to on, kdo přebíral výsledek Mnichovské konference). Aukční síň obdržela diadém do prodeje z majetku jeho rodiny. Podobné šperky nedělal běžný zlatník, ale byly objednávány v předních klenotnických domech.

Srdce pražského aukčního domu je rovněž otevřeno užitému umění, což jsou dekorativní předměty, které mají zdobit interiér. Přestože u nás panuje tradice minimalismu a funkcionalismu, hosté obdivovali krásu vystavených předmětů a v duchu si je představovali ve svých bytech.

Také u výtvarného umění dnes možná máme někdy pocit, že se v klasické podobě do moderního interiéru nehodí, ale kvalitní umění se vždy snese s kvalitním interiérem. Nabídka je opravdu pestrá a každý si může vybrat to svoje z nepřeberných stylů.