CRIF – CZECH CREDIT BUREAU

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je zakladatelem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru v České republice. Dodává také řešení pro řízení úvěrových rizik, provozuje nástroje pro ratingová / scoringová hodnocení různých subjektů a poskytuje informace o firmách prostřednictvím portálu Cribis. Jediným akcionářem společnosti je skupina CRIF, která byla založená v roce 1988 v italské Boloni a v současné době jde o jednoho z největších provozovatelů úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě.

Pavel Finger, člen představenstva

1) Co považujete za Váš osobní úspěch?

Asi trochu fádní odpověď – šikovnou dceru a syna jako reprezentanta českého volejbalového týmu. Jinak také, že jsem ještě nevyhořel.

2) Co považujete za Váš pracovní úspěch?

Stabilizace skvělého pracovního týmu a inovovaný produkt Cribis s českými a slovenskými daty.

3) Kdo je pro Vás vzorem a inspirací?

Z historických osob asi Karel Čapek, ze současníků pan profesor Michal Mejstřík.

4) Jaké je Vaše životní motto?

Nemám jediné životní motto, teď často třeba používám „Ďábel je ukryt v detailu“ nebo „Nikdy neříkej nikdy“. Nicméně nejčastěji používám motta, které jsem slyšel od svého otce.

5) Kde čerpáte inspiraci a jak relaxujete?

Obvykle s dobrou knížkou u sklenky vína, ale také při setkání se zajímavými lidmi.

6) Co pro Vás znamená dámský klub Cosmpolitan Executive Helas Ladies Club?

Výbornou příležitost poznávat tvrdý svět podnikání očima něžného pohlaví.