DAŇOVÁ A ÚČETNÍ PROBLEMATIKA JE V ČESKÉ REPUBLICE VELMI SLOŽITÁ

Český daňový systém je rozsáhlý a komplikovaný a směřuje ke stavu, že se již bez odborníka klienti nebudou moci obejít. To jsou slova Lenky Hýblerové ze společnosti D.U.K. H & C.

Co všechno poskytujete za služby?

Naše společnost je zaměřená především na poskytování outsourcingu finančního a mzdového účetnictví a daňového poradenství. Protože máme více než 20letou zkušenost v tomto oboru, klienti se na nás obracejí i s jinými požadavky než je hlavní předmět naší činnosti.

Protože si jsou vědomi naší praxe, jsme oslovováni jako konzultanti při uzavíraní smluv, podílíme se na projektování a revidování vnitřních procesů ve firmách, školíme zaměstnance klientů, poskytujeme konzultace k účetním a ERP systémům, spolu s klienty tvoříme kontinuální reportingové sestavy a mnoho dalšího podle zadání a přání klienta.

Klienti také velmi oceňují naši přípravu statutárních auditů a spolupráci s nadnárodními auditorskými společnostmi jako jsou PwC, KPMG, EY, BDO a další.

Vždy našim klientům nabízíme služby tak, aby byli maximálně spokojeni, a optimalizujeme je v poměru cena/výkon/kvalita.

Kdy je lepší obrátit se s daňovým přiznáním na odborníky?

U právnických osob daňová přiznání (k dani z přidané hodnoty, z příjmu právnických osob a jiná) ve velké většině případů sestavuje odborník standardně především proto, že má veškeré informace k dispozici z údajů v účetnictví společnosti. Proto bývá před koncem lhůty pro podání přiznání největší nárůst klientů z řad fyzických osob. Vlastní formulář daňového přiznání vypadá na první pohled poněkud složitě, a proto pokud člověk nemá zkušenosti nebo čas se jím zabývat, bývá nejvhodnější cestou obrátit se na odborníka.

Nicméně i právnické osoby, které si přiznání odborníky sestavit nenechávají, se na ně obracejí především v nestandardních situacích, například fúze a štěpení společností, při zahraničních majetkových účastí společností nebo při likvidaci společnosti.

Český daňový systém je rozsáhlý a komplikovaný a směřuje ke stavu, že se již bez odborníka klienti nebudou moci obejít. Nicméně v případě potřeby doporučujeme obrátit se na ověřeného odborníka, i když se jedná jen o odbornou konzultaci.

Jak ovlivňují nové zákony a předpisy vaši klientelu? Přibylo jí?

Nově vznikající zákony a to nejen v oblasti daní a účetnictví ovlivňují daňové poplatníky nemalou měrou. Především se jejich dopady projevují v administrativní náročnosti a ve vzájemné provázanosti. Při řešení komplikovaných případů dochází k nesprávné interpretaci a opomenutí navazujících souvztažností zákona.

Naše společnost přebírá větší část administrativy na sebe tak, aby klient nebyl přehlcen a mohl se věnovat jádru svého businessu, a každý jednotlivý komplikovaný případ podrobí pečlivé analýze z hlediska souvztažnosti zákonů.

Pro naše klienty například zajišťujeme komunikaci přes datové schránky s institucemi státní správy, čímž odpadá klientovi měsíční odesílání velkého množství přehledů, přiznání a hlášení státní správě.

V současné době řešíme s klienty EET (elektronická evidence tržeb), jak se na ni připravit, jak nastavit procesy a třeba jaký nejvhodnější software pro EET vybrat.

V čem mne můžete zastoupit na úřadech?

Standardně klienty zastupujeme při jednání s finančním úřadem při kontrolách daně z přidané hodnoty, daně z příjmů, ze závislé činnosti a dále podle potřeb klienta a při specifických kontrolách.

V oblasti mzdové agendy zastupujeme klienty při kontrolách a jednáních se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, státním úřadem inspekce práce.

V případech, kdy si klient vyžádá, jej zastupujeme i při jiných jednáních s institucemi státní správy i soukromého sektoru.

Jak vypadá vaše ekonomické poradenství a do jaké hloubky můžete s byznysem pomoci?

Působíme v oboru přes 20 let a získané zkušenosti využíváme při poradenství našim klientům.

Dokážeme připravit různorodé druhy reportingových výstupů ad hoc i kontinuálně, business plánů, vyřešit optimalizaci daňových aspektů a v neposlední řadě připravit výhled ekonomické budoucnosti firmy.

Klienti se na nás obracejí například s posouzením výsledků společností při akvizicích nebo chtějí znát náš názor na návrhy uzavíraných smluv. Řešíme s nimi i vnitřní systém procesů pro optimalizaci výkonu a školíme jejich zaměstnance v návaznosti na daňové a účetní aspekty jejich pracovního zařazení.

V současné době s námi klienti stále častěji konzultují možnosti využití ERP systémů, cloudových řešení a vlastních datových sítí pro jejich společnosti. V této oblasti jsme schopni klienta seznámit s problematikou, kontaktovat možné dodavatele a účastnit se jednání a vlastní implementace vybraných řešení.

Jedním z největších pozitiv našeho působení na trhu je možnost seznamovat klienty naší společnosti navzájem mezi sebou a napomáhat tak rozvoji jejich businessu.

Je Česká republika z hlediska účetnictví a daní zemí spíše s jednodušším, nebo složitějším systémem?

Daňová a účetní problematika je v České republice velmi složitá. Pomineme-li, že různé zákony používají různou terminologii, nejsou plně implementovány směrnice Evropské unie, což vede k disproporcím, a novely zákona jsou vydávány ještě před schválením nových zákonů, je pravděpodobně největším problémem nejednotnost výkladu. V mnoha případech existuje několik interpretací jednoho ustanovení v několika variantách a je pak až na posouzení soudu, jak bude zákon interpretovat. Soud může vytvořit vlastní výklad a nebrat do úvahy jakoukoliv jinou interpretaci a lze se setkat i se situací, že ve více obdobných případech soud rozhodne odlišně.

Tato skutečnost je zejména v oblasti daňové problematiky a obchodních korporací velmi frustrující, neboť jaká společnost bude dobrovolně vytvářet ekonomickou činnost v prostředí, které jí nezaručuje jednotnost postupu a především ji často ponechává v nejistotě, zda by v budoucnosti nemohlo dojít k řešení daňových záležitostí soudní cestou.

Jak jste se našli s dámským klubem?

S dámským klubem jsme se poprvé setkali při 7. ročníku Ocenění českých podnikatelek, na které byla paní majitelka a jednatelka Ing. Lenka Hýblerová nominována. Zde se setkala s paní Helenou Kohoutovou a dozvěděla se o možnosti zapojit se do Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club. Myšlenka dámského klubu, kde si mohou majitelky a manažerky úspěšných společností vyměňovat své názory, zkušenosti a dobré rady nejen mezi sebou navzájem, ale i se zajímavými hosty a partnery, se jí zalíbil a jako společnost jsme se stali členy.