ESTHÉ LASER CLINIC – MUDR. KATEŘINA FAJKOŠOVÁ

Můžete nám představit Esthé Laser Clinic?

Esthé Laser Clinic je klinika specializující se na zákroky v oblasti laserové medicíny, estetické a korektivní dermatologie. Jsme jedním ze zakladatelů tohoto oboru a jednou z prvních laserových klinik v Čechách. Máme tedy již dlouhou tradici. Naši lékaři jsou zkušení, mají mnohaletou praxi. Samozřejmě sledujeme novinky v oboru, aktuální trendy a nové technologie. Naši lékaři se pravidelně zúčastňují školení v Čechách i v zahraničí. Současně na naší klinice provádíme také školení dalších lékařů.

Co je v současné době trendem v neinvazivní estetické medicíně?

Neinvazivní zákroky jsou takové, při kterých není narušen povrch kůže. Při většině zákroků k většímu či menšímu po-rušení povrchu kůže dochází. Dalo by se tedy říci, že trendem jsou spíše minimálně invazivní zákroky. Jsou to zákroky, které jsou velmi šetrné, porušení kožního povrchu je minimální a hojení je rychlé. Pacient tedy není na mnoho dnů vyřazen ze společenského či pracovního života. Častým požadavkem pacientů je něco odstranit, vylepšit, upravit, ale pokud možno tak, aby nebylo vidět, že nějaká korekce byla provedena. A tyto požadavky šetrným přístupem a použitím právě minimálně invazivních zákroků můžeme pacientům splnit. Výhodná je často také kombinace několika typů ošetření. Někdy je výsledek vidět hned, jindy je patrný po několika dnech či týdnech.

Zajímají se o estetickou medicínu i muži a o které zákroky mají zájem?

Většina našich pacientů jsou stále ženy. Avšak v posledních letech muži přicházejí častěji a častěji. Zejména muži požadují velmi šetrné zákroky bez dlouhodobého hojení. Většinou přicházejí k odstranění různých kosmeticky rušivých výrůstků laserem nebo odstranění mimických vrásek botulotoxinem. Velmi často provádíme korekci jizev po akné, které u chlapců mívá obvykle těžší průběh s jizvením. Za velmi zajímavý zákrok pro muže považuji zmírnění pocení pomocí botulotoxinu. Efekt je vynikající, přetrvává zhruba třičtvrtě roku a pacienti jsou velice spokojení.

Co vás vedlo k rozhodnutí stát se členkou dámského klubu?

Dámský klub Helas pořádá zajímavá společenská setkání, na která jsou zváni zajímaví hosté. Je zde prostor pro přátelské hovory i pro navázání pracovních kontaktů.

Komu byste členství doporučila?

Členství bych doporučila ženám – podnikatelkám, manažerkám – které jsou zvídavé, vstřícné, hledají inspiraci a chtějí budovat nové projekty. Na každém setkání je možné se potkat se zajímavými sebevědomými ženami, čerpat inspiraci a sdílet zkušenosti. Dámský klub také nabízí škole-ní, odborné poradenství či možnosti zviditelnění firmy, což je zejména v počátcích podnikání velmi důležité.