EVŽEN CEKOTA

Prestižní a uznávaný kouč, lektor, inspirátor a katalyzátor osobního rozvoje

1) Jak jste se dostal k osobnímu koučinku?

Prvních čtrnáct let své profesní dráhy jsem pracoval jako poradce v oblasti PR a komunikace, jako agent a zástupce zájmů různých lidí a organizací. V určité chvíli jsem se rozhodl nebýt pouze „nájemná puška“, která to řeší za ostatní jako externí dodavatel, ale naopak naučit své klienty, aby byli schopni takové věci dělat sami. Proto jsem se začal věnovat školením, workshopům a logicky i individuální práci jako kouč. To mě velmi rychle nasměrovalo do oblastí, které je třeba u mých klientů posunovat a rozvíjet: kvalitní a precizní myšlení, přesné a efektivní používání jazyka a schopnost přesvědčit a ovlivnit ostatní lidi, emoční stavy a jak je vytvářet – a nakonec – jak změnit náš vnitřní neviditelný kompas, který řídí náš život – hodnoty, přesvědčení a vlastní sebeobraz. To dělám dodnes i jako autor, poradce a školitel.

2) Kde hledáte inspiraci a jak si dobíjíte baterky?

Jedna z mých absolutně nejsilnějších stránek je nekonečná zvědavost a také experimentování s tím, co objevím. Proto celý život neustále studuju, zkoumám, vyhledávám a následně to i zkouším přetvořit ve velmi praktická řešení, produkty, techniky, které mohou moji klienti používat skoro okamžitě. Sice to bere hodně času, v současné době jen studiu věnuji cca 2 – 3 hodiny denně, avšak je to fascinující a baví mě to. Samozřejmě je to součást práce a zásadně to ovlivňuje hodnotu toho, co dělám a za co mně lidé platí. Mám rád nové věci a hlavně pořád inovuji. Bylo by mi trapné vylézt před lidi se stejnou prezentací a konceptem workshopu jako před deseti lety, což často vidím u některých „konkurentů“, kterým je to jedno. Hlavně by mě to nebavilo.

3) A jak si dobíjíte baterky?

Baterky nedobíjím, protože žádné nemám. Snažím se však postarat o své tělo a mysl tak, aby dobře fungovaly a sloužily mi. Teď se snažím hodně spát, protože je to nezbytné pro zpracování informací, které načerpám během studia. Jinak jsou ztraceny a čas promrhán. A navíc se po dobrém spánku cítím mnohem více „naživu“. Také jsem si postupně vytvořil svůj osobní rejstřík různých postupů na vyčištění mysli, uvolnění těla, ochrany vůči stresovým situacím a udržení energie. Jen si někdy říkám, proč mi to někdo neřekl a nenaučil, když mi bylo patnáct let. Kolik času a energie jsem si mohl v životě ušetřit.

4) Co byste dělal, kdybyste nebyl osobní kouč?

Zabývat se takovou hypotézou, by byl čirý nesmysl. Zaprvé bych to řešil, až kdyby se to stalo a neztrácel čas umělým přemýšlením o tom, coby kdyby.

Zadruhé – kouč je pouze nálepka, která absolutně nic neznamená, třebaže to dobře vypadá na vizitce či jevišti. Kvůli tomu za mnou však lidé se svými potřebami nechodí. Obracejí se na mne, abych jim pomohl já jako člověk, odborník, který něco umí. Zvláště v oblasti mobilizace jejich životní síly a osobního potenciálu a nastartování kvalitnějšího myšlení. To znamená, že dokud budu mít dostatek sil pracovat a budu naživu, tak to bude v pohodě. Na formě a nálepce nezáleží.

5) Jak se Vám líbilo v dámském klubu Cosmpolitan Executive Helas Ladies Club?

Já už dnes nechodím do různých spolků a na akce podle toho jestli se mi to tzv. líbí nebo nelíbí. To si raději přečtu dobrou knížku nebo pustím film. Jsem čím dále tím více selektivní. Spíše mě zajímá, jak mě taková setkání obohatí, posílí, inspirují, zdali se dozvím něco nového. Hlavně jestli přítomní lidé mají energii, elán a schopnost tvořit a jestli tam mohu být nějak prospěšný a zapojit se.

Nerad ztrácím čas na formálních akcích.

Ve vašem klubu jsem narazil na několik velmi zajímavých lidí a také jsem si odnesl řadu cenných inspirativních postřehů z prezentací v odborném programu. Navíc bylo skvělé vidět, kolik se tam sešlo žen, které mají zájem na sobě pracovat a dělat něco společně. A za to ta investice stála. To se mi líbilo. Přeji hodně zdaru v dalších akcích a projektech.