GARANTUJEME KVALITU ŘEMESEL

Všechno, co jste chtěli vědět o Hospodářské komoře, ale báli jste se zeptat.

Jaké je poslání Hospodářské komory?

Posláním HK je ochrana zájmů malých, středních a velkých podnikatelů, ale i OSVČ, i veškerá forma pomoci těmto subjektu, zejména při podnikání.

Jakým způsobem fungujete v regionech?

HK má v každém regionu krajskou složku HK, která zastřešuje různý počet okresů/obvodů. Zjednodušeně se dá říci, že v každém dřívějším okresním městě HK má svoji pobočku, buď Okresní HK, nebo oblastní kancelář.

Jak se proměnilo české podnikání za posledních deset let?

Vše se zrychlilo, internet, telefony, někde i dálnice, sociální sítě, dnes se vše ví čím dál tím rychleji. A pokud skutečně posledních 10 let? Zlepšily se odběratelské vztahy, zlepšily se platby svým dodavatelům, podnikatelé se v některých oblastech naučili chovat vůči sobě kultivovaně. Ale tlakem vše na nejnižší cenu, se podnikatelé dostávají do menších zisků a je větší tlak na najímání subdodavatelských subjektů a ne vlastních zaměstnanců. Začínají i problémy se situaci, kdo po podnikateli převezme firmu po odchodu do důchodu, toto se stává u rodinných firem.

Můžete podnikatelům usnadnit i styk se zahraničím?

Samozřejmě, servisem, poradenstvím a podobně. Hlavně v příhraničních regionech je toto velmi žádaná činnost.

V čem spočívá funkce oborových společenstev?

Oborová začleněná společenstva v Hospodářské komoře jsou garanty té dané profese, oboru, řemesla, činnosti. Společenstva díky své členské základně umí lépe definovat připomínky a návrhy zákonů, norem, které se týkají jejich odborné profese. Společenstva by měla, a někdy již jsou, lídry svého oborového zaměření pro státní správu a ministerstva.

Proč jste se stali partnery dámského klubu?

Mnoho našich oborových společenstev jsou řemeslné Cechy, a ty nejsou moc vnímány jako subjekty na trhu. V dámském klubu by měly být ženy, a hlavně ty rozhodují o tom, jak bude vypadat jejich byt a chtějí mít vše to nejlepší, tak by je logicky měla zaujmout informace, že se někde sdružují kvalitní řemeslníci a podnikatelé. A důvodem kvality je skutečnost, že členství ve všech výše popsaných organizacích je nepovinné, tudíž dobrovolné. A dobrovolně se hlásí ten, kdo vykonává svoji činnost kvalitně a odborně.