HELENA KOHOUTOVÁ: Přála bych si, aby všechny ženy, nepřestaly být ženami

Milé dámy, milí příznivci dámského klubu,

je to už více jak 25 let, co jsem začala podnikat. Když se na své podnikatelské začátky podívám optikou za ta léta nabytých zkušeností, možná jsem se v té době cítila hodně sama. Právě proto jsem měla potřebu dávat dohromady lidi, kteří na tom byli podobně jako já. Po nějaké době jsem zjistila, že to jsou také lidé, kteří začali podnikat, dělají něco sami za sebe a že nás spojuje touha jít vlastní cestou. Já jsem tuto svou touhu přetavila hned v několik projektů, mezi něž již 20 let patří Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club. Také jeho vznik do jisté míry souvisí s určitým pocitem osamělosti. Jako žena-podnikatelka jsem si totiž připadala v byznysu sama. Říkala jsem si však, že to není možné, že nemohu být v Česku jediná, že přeci kolem mě musí být další ženy, které se rozhodly vzít život do svých rukou a začaly podnikat. Začala jsem je tedy aktivně hledat a sdružovat, díky čemuž vedle dalších projektů vznikl dámský klub, tedy projekt zaměřený jen na nás, na ženy.

Mohlo by se zdát, že za těch krásných 20 let máme již vše hotovo, vyzkoušeno, naladěno a můžeme se jen těšit z toho, jak dámský klub skvěle funguje. Opak je pravdou. Upřímně a každodenně pracujeme na jeho zlepšení. Solidní základy a koncepce klubu, klubové hodnoty, o které se opíráme, pravidelné diskuse interního týmu o tom, jak se vyvarovat rutině a dalším „neřestem“ vedou k tomu, abychom stále vytvářeli a udržovali otevřené, přátelské a inspirativní prostředí, v němž panuje výjimečná atmosféra.

Je pro mě obrovskou radostí, že během oněch 20 let jsem se několikrát přesvědčila, že naše klubové hodnoty nejsou jen pouhá slova, ale skutečnost. Že pojmy jako přátelství – sounáležitost – spolupráce – prospěšnost – inspirace – atmosféra – vytrvalost – loajalita – smysluplnost – odvaha – respekt mají pro všechny z nás význam. Jedním z takových dalších pojmů, který v dnešní době vnímám jako klíčový, je princip solidarity. Pokud bychom totiž žili v solidární společnosti, velmi dobře by se nám vedlo a Česká republika by mohla být na špici světa. Aktivity dámského klubu jsou tedy takovým malým přispěním k tomu, aby se nám to podařilo. Také proto je součástí myšlenky „Budujeme hrdé Česko“, která je společná všem našim projektům.

K tak významnému výročí, jako je to 20. je dobré vyslovit nějaké přání, i já jedno takové mám. Přála bych si, aby všechny ženy, přes to všechno, co nesou na svých bedrech, nepřestaly být ženami. Aby dbaly na to, jak se cítí, aby se uměly potěšit, pochválit, odměnit. Aby nezapomínaly, že někdy je dobré se zastavit a odpočinout si. Určitý tip odpočinku mohou ženy s aktivním přístupem k životu získat i díky členství v dámském klubu, který se tak pro ně stane ostrovem aktivního relaxu. Každoročně na ně totiž čeká celá řada zajímavých setkání a já se těším na každé z nich.

Vaše

Helena