HORUS OPTIK EMOTION STUDIO

Optika Horus je česká rodinná firma, která je na trhu více než 20 let. Věnujeme se výhradně kvalitním produktům a službám. Svým zákazníkům poskytujeme služby, které zajišťují oční optici a optometristé.

Petra Andělová, majitelka společnosti

1) Co bylo impulzem pro Vaše rozhodnutí začít podnikat?

Rodinná firma předurčila začátek mého podnikání. Již v 18ti letech jsem pro firmu začala pracovat a plynule s postupem času jsem firmu převzala do vlastních rukou. Impulzem bylo poznání, že mne práce v oboru oční optiky a optometrie nesmírně baví a již v začátcích jsem vnímala důležitost, že mohu ovlivnit dění a vývoj ve firmě.

2) Co považujete za Váš osobní úspěch?

Osobním úspěchem je pro mne propojení osobního života s pracovním. Daří se mi žít s rodinou i dětmi a zároveň se nevzdávat svojí oblíbenné optiky.Osobním úspěchem také považuji větší schopnost vyslechnout kritiku a postupné vylepšování v říci: ” NE.”

3) Co považujete za Váš pracovní úspěch?

Proměnu volně se vyvíjejíci firmy bez cíle a strategie na firmu, která má sjednoceny obchody v corporate identity, má strategii a především vytvoření skupiny skvělých kolegů a kolegyň.

4) Kdo je pro Vás vzorem a inspirací?

Nemám vzor, vždy jsem měla problém s autoritami. Neumím mít vzorem někoho, koho neznám osobně a ve svém okolí spíše vidím jednotlivé inspirace v chování lidí. Nemám však žádný vzor v jedné osobě.

5) Jaké je Vaše životní motto?

Když chci, tak to dokážu.

6) Kde čerpáte inspiraci a jak relaxujete?

Relaxuji při práci na zahradě, při čtení nebo sportu. Inspirací je mi vše, co je kolem mne. Neustále se rozhlížím a naslouchám všemu dění.

7) Co pro Vás znamená dámský klub Cosmpolitan Executive Helas Ladies Club?

Příležitost poznat nové lidi a nechat se jimi inspirovat.