INFORMACE KE ČLENSTVÍ

informace

Během prvních měsíců v roce vám obvykle zasíláme informace o členství v dámském klubu pro stávající rok. Stejně je tomu i letos. Některé z vás se již vyjádřily, na další odpovědi čekáme.

Během prvního setkání vám opět rozdáme členské karty na letošní rok společně s přihlašovacími jmény a hesly opravňujícími vás ke vstupu na naše webové stránky i k čerpání bonusů. Prosím počítejte s tím, že všechna loňská hesla pak budou nefunkční a bude potřeba si je opět aktivovat. Samozřejmě mohou být stejná jako loňská, musí být však zadána nově z důvodu znepřístupnění členské sekce pro nečleny. Rádi bychom vás všechny opět požádaly o telefonické nebo emailové vyjádření se k účasti/neúčasti na akci a o dodržování času uvedeného na pozvánkách.