ING. PAVEL VOSOBA, CSC.

Autor knihy „Dokonalý život“. Poradce a spolumajitel poradenské společnosti M.C.TRITON. V posledních letech se věnuje obchodu a rozvoji zákaznického přístupu u společností poskytujících služby.

Lidé, kteří četli vaši knihu „Dokonalý život“, říkají, že se čte jedním dechem jako provokující, inspirující beletrie. O čem je?

Vypráví o cestě dnešního mladého muže k osobnímu úspěchu, výjimečnosti, pochopení svých „potlačených přání a představ“. Postupně si uvědomuje, že většinová společnost vnímá odlišné názory a postoje jako ohrožení, je připravená takové lidi potupit a pošlapat. Zjišťuje, že dnešní konzumní společnost odpustí spíše někomu, kdo si nakradl, zradil nebo ublížil, než člověku, který odmítá jejich hodnoty: peníze, kariéru, pohodlí, bezpečí. Musí se rozhodnout.

A jak dopadne?

Hrdinové, kteří se vydají svojí cestou, dříve nebo později narazí na ty, co ovlivňují osudy druhých. Mladý Richard potká zkušeného Johna a společně se vydají napříč kontinenty, časy a příběhy. Zpočátku formální vztah se mění v hluboké přátelství, jaké snad může být jenom mezi muži. Jejich cesta končí před branami mešity al Axá v Jeruzalémě, známé spíše jako Chrámová hora. Konec je však otevřený.

Kolik je v knize vašich „Vosobních“ zážitků?

Místa, kam se dostanou, jsem procestoval a mnohé příběhy jsou inspirované skutečností. Hrdinové si však postupně začali žít svým životem, takže po polovině románu se ze mne stal pouhý „zapisovatel“.

Proč píšete? Pro slávu, peníze?

Začínal jsem psát odborné věci z vlastní poradenské praxe, ale přestalo mě to bavit. Sebelepší zobecněná zkušenost zní jako banalita nebo poučka. Lidé se nejlépe učí na příbězích, a tak jsem je postupně vkládal, až přerostly vlastní odbornost.

Poslední knihu jsem psal nejprve pro sebe. Psaní se pro mne stalo čímsi jako drogou, dostávám se při něm do transu, vidím obrazy, přináší mi uspokojení. Teprve když napsanou knihu s odstupem čtu a baví mě, jsem připravený ji nabídnout.