INSPIRACE UMĚNÍM

Příběhy uměleckých děl a starožitností se opět protnuly se světem dámského klubu – proběhla první letošní předaukční výstava z našeho celoročního cyklu ve spolupráci s aukčním domem Dorotheum.

Setkání neslo název Akademie umění a sešly se na něm členky dámského klubu spolu s členy projektů Ocenění Českých podnikatelek, Štik českého byznysu a Exportní ceny DHL UniCredit. Hosty přivítala ředitelka pražské pobočky Mária Gálová, která je seznámila se zajímavou historií společnosti a představila přední odborníky v oblasti umění a starožitností. Kdo by si nechtěl vyslechnout fascinující příběhy uměleckých děl a jejich autorů, které jsou skryty za tajemným půvabem vystavených předmětů? Dovednost našich předků stvořila krásu, která přetrvala desetiletí i staletí, aby přinášela radost a inspiraci i nám. Investice do umění spojuje vzrušující zážitek ze samotné aukce, zhodnocení financí a umělecký zážitek. Michal Šimek, znalec na výtvarné umění společnosti Dorotheum hosty uvedl do problematiky technik prací na papíře, Miroslav Zika, znalec na užité umění společnosti Dorotheum představil některé nabízené předměty. O životě a díle Ladislava Sutnara pohovořila Iva Knobloch, kurátorka výstav autora a přední odbornice na jeho dílo v celosvětovém měřítku.

„Vlastnictvím uměleckého předmětu získáváme na společenské prestiži a významu,“ říká ředitelka pražské pobočky Mária Gálová. „Motivací zájemců o aukce není pouze touha zhodnocovat investice, ale také kultivovat prostředí, ve kterém žijeme, a zároveň i sebe.“

První na světě

Aukční síň Dorotheum je nejstarší nepřetržitě fungující aukční dům na světě a je rovněž největším ve Střední Evropě. Jeho nejvýznamnější zahraniční pobočka je v Praze. Drží si hned několik prvenství. Kromě toho, že je ze všech poboček nejúspěšnější, byla založena jako první zahraniční pobočka domu Dorotheum roku 1992. Založení bylo jakýmsi přátelským gestem, které mělo navázat na společnou tradici rakouského a českého národa před rokem 1918. Pražská pobočka navíc jako jediná funguje samostatně – zboží přijímá na území Čech a zároveň v Praze pořádá i aukce, a to čtyřikrát až pětkrát ročně. V Rakousku a samotné Vídni pak Dorotheum pořádá ročně na 600 aukcí.