IVA ADAMCOVÁ, PATRONKA KLUBU

V roce 2000 přišlo nečekané povolení promluvit a Vy jste začala se svými přednáškami k jednotlivým hledajícím duším. Jak se díváte na uplynulých 19 let?

Prvních 12 let bylo v naprostém soukromí vždy celý den, vět-šinou celou sobotu, s jedním člověkem. Když to dnes sleduji ve vzpomínkách, vnímám to jako přípravu na vstup mezi veřejnost. Ta příprava byla velmi důkladná. Vnímala jsem i velmi intenzivně, že se i mé tělo účastnilo jistého vyučování současně s poslouchající návštěvou. Všechny návštěvy probíhaly i v pocitu rychle běžícího času. Později přišel i dojem, že celý den byl jen jedinou hodinou a já jen odpočívala. Po odchodu návštěvy přišel krásný pocit klidu, míru a blaženosti těla. Věděla jsem, že neučiním žádný pokus o vy-stoupení na veřejnosti, že až budu skutečně připravena, a to nemohu posoudit já sama o sobě, stane se to úplně samo. Tak se také stalo. První veřejné vystoupení bylo 3.6.2011 v Ústí nad Labem, kde už byli hosty lidé, kteří mne pozvali k sobě do Starých Křečan na podzim roku 2011, kde se natáčelo. Tím se vše spustilo samo. Od té doby uplynulo téměř 8 let a za tu dobu jsou lidé poslouchající celou dobu úplně jinými lidmi. Proběhlo jejich postupné pochopení, které má také svůj proces a čas nastaven, a změny, které zaznamenali, jim neobyčejně změnily samozřejmě život. Postupně, jak čas běží, se přidávají další a další. Ti, kteří informace ze začátku odmítli, a měli na to vývojové právo, byli svými osudový-mi zážitky znovu ke mně navráceni a následně pochopili, o čem mluvím. Postupně poslouchá, a hlavně chápe další „vlna“ připravených.  Nic se nedá urychlit a ani zpomalit. Jen konám, co konat mám. Moje děti nám postavily místo, kde se mohu lidem věnovat a vysvětlovat dopodrobna to, čemu nerozumí. Na konci roku 2016 jsem po 38 letech přestala dělat práci zubního technika a od 9.2.2017 se věnuji na statku v Českém středohoří hledajícím. Jsem spokojená, tak jako celý čas jsem byla. Vše má v našem životě svůj čas.

Na co by se lidé měli zaměřit, aby našli svůj vlastní klid?

Každý jednotlivý člověk si sem na svět přišel odžít svůj osud, který je dobrý takový, jaký je. Pokud to nepochopí a nevidí klady svého života, které pak považuje za zápory a odmítá je, popírá tak svoji boží vůli výběru osudu, a tedy nechápe ještě systém iluze světa. Jeho život je tedy nadále velmi náročný a je paradoxně dále tímto člověkem udržován v dramatických poryvech. Každý z nás máme osud dokonalý pro čas našeho zrození a přišli jsme si splnit úkol „HO JAKO TAKOVÝ JEN ODŽÍT A PŘIJMOUT V POKOŘE BEZ VÝČITEK, LÍTOSTÍ A NESPOKOJENOSTÍ“ ať je jakýkoliv. I Otčenáš to po 2000 let říká, jen si toho nikdo nevšímal.  „Nechť se děje vůle Tvá, jak v nebi, tak na Zemi“. To znamená, že jako božské vědomí jsem si vybral svůj osud těla, v nebi, který je pro tento život ten nejlepší, a pak jej potřebuji potvrdit ještě ve hmotném stavu těla a stejně jej V POKOŘE PŘIJMOUT, tak jak jsem si jej vybral, na Zemi. Tento stav přijetí, pokora, z nás pak dělá původní božské vědomí, které se dosadí za iluzorní hmotné vědomí (ego), které již splnilo svůj dobrý úkol nás vše naučit a člověk prohlédne, kým ve skutečnosti je on i celý svět.

Jak si Vás lidé nacházejí?

Lidé přicházejí různými způsoby. Většinou lidé, kterým se změnil výrazně život, již umí poradit druhým v jejich svízelných životních situacích a ti se pak, když zjistí, že to pracuje, pídí po zdroji informací. Tedy doporučí alespoň si poslechnout základních šest dílů Starých Křečan 2011. Buď jsou cele připraveni a rozumí všemu, pak mohou poslouchat dál videa a posléze audionahrávky, které zcela zdarma rozesílá na požádání Dan Hrabal. Popřípadě nemusí zvládnout některé informace, dobře je odmítnou a poodejdou si odžít ještě něco potřebného k pochopení, aby se pak následně na-vrátili a cele pochopili, jak se věci mají. Také si mohou něco „náhodně“ poslechnout anebo přečíst a osloví je to……je to různé.

Co nově otevřené duchovní centrum nabízí?

Statek Slunečnice nabízí setkání se mnou v omezeném počtu asi 25 lidí (max 30), kde zažijí aurické sezení. Víc si nemůžeme dovolit. Sezení je velmi náročné a nevydržela bych více těl a více dnů, nežli je od čtvrtka do neděle. Nejdůležitější je, co člověk pochopí z povídání, to pak odpadne z jeho těla, pokud probíhá zrovna platba těla. Mění se celý obraz těla člověka. Nezisková organizace Statek Slunečnice z.ú. se udržuje zatím pouze penězi, které jdou z ubytování lidí, kteří na statek přijedou a také tím, že jezdím za lidmi po ČR a SR na besedy. Výdělek z těchto cest je na udržení statku po energetické stránce a na zaměstnance, které máme. Malý přebytek, který máme navíc, ten věnujeme okolí Oblíku, kde se statek nachází. Pomáháme CHKO s výřezem křovin a dostáváme za to dotace. Máme stádo oveček a vypásáme tyto plochy. Do budoucna se chceme věnovat i permakulturním činnostem. Dnes pěstujeme i plodinu Světelný kořen (zatím v malém množství), věnujeme se osvětě v mnoha směrech. Do budoucna chceme postavit ještě halu na cvičení jógy, která nám pomůže udržet statek mnohem lehčeji nežli dnes, ale musíme na ni napřed našetřit. Pomáhá nám spousta lidí dobrovolně a za to jsme neskutečně vděční. No, žijeme krásně a jsme za to vděčni.

Jaké je poslání mystika?

Víte název mystik podle mne patří do dob 3D světa a je používán v dualitním světě jen proto, aby lidé rozuměli. Jde o člověka, který vnímá své vědomí boha jasně, neboť již prožil veliký a dlouhý čas a naplnil jej zkušenostmi, které jej dovedly do poznání, kým je ve skutečnosti. Podle dnešního mého pohledu je to člověk obyčejný, prostý pýchy, manipulace s okolím a s hmotou (penězi a lidskými těly) a ne-vlastníci v duchu nic, ani druhé lidi a ani peníze (i kdyby je měl) a slyšící hlas svého vědomí Ducha. Zkrátka je už znalý světa v pokoře a bez útoku na svět prožívá jedinou skutečnost Celku světa. Chová se podle zákonů jednoty. Chová se ke světu, jako by se choval sám k sobě. Ví, že je stejným vědomím, jako zdánlivě „druhá“ lidská těla a nehodnotí svět podle iluze světa hmotného a rolí oblečených vědomí (těl). Kdyby tomu podlehl, musel by si potřebné ještě opět prožít na vlastní kůži, aby následně pochopil. Takže odpověď na Vaši otázku je obyčejný člověk.

Patronkou dámského klubu jste již druhým rokem. Co Vás v loňském roce potěšilo a třeba i inspirovalo?

Potěšila mne atmosféra, která tam panuje. ÚMYSL, který lidi spojuje, nebojovat v konkurenci světa, ale naopak zde lidé zjišťují, jak potřebná je spolupráce všech. Svět jde pomalu do Jednoty. Kdysi jsem měla laboratoř, a i já jsem pomáhala minulým kolegyním zakládat své soukromé laboratoře, abych jim pomohla k odhodlání ke kroku se k tomu rozhodnout a nebát se. Mnozí si ťukali na čelo, že si buduji konkurenci. ŽÁDNOU JSEM NEVIDĚLA, každý z nás má jen dvě ruce a svazují nás pravidla hry (pokud je mnoho práce, rostou čekací doby výroby, a tedy klesá zákonitě zájem a naopak). Žádné „hamty hamty“ neexistuje, to člověka jen dožene vysílením, nervozitou, vyhořením a jinými „dobrými“ zkušenostmi z takového honění se za penězi, slávou, důležitostí. Tito lidé, co vidí konkurenci, se neustále pod dekou strachu pomalu zabíjí a neví o tom. Pro mne žádná konkurence neexistovala a také se nikdy neděla. Moje kolegyně mi naopak, a i já jim, neustále pomáhaly. Bylo to pak vzájemné. Svět začíná objevovat jiné zákony…lehčí, začíná poznávat iluzi světa peněz a majetku a také důležitost a potřebu vzájemné a čisté spolupráce všech částí světa k užitku všech. Zatím je těchto lidí velmi málo, ale každý zrod čehokoliv na světě je náročný stejně jako porod člověka. Musíme si zkrátka počkat.

Co byste dámskému klubu k 20. narozeninám popřála?

Přeji dámskému klubu hodně SPOKOJENOSTI. Jen spokojenost, vám bude podkládat pod každý krok jistotu ke kroku následujícímu. Jedině spokojeného člověka může napadnout, jak se dostat ven z nejistoty. Nespokojený se sám odkazuje do zrady, patosu a problémů. Tam, kde by se jiný utopil pod tíhou nespokojenosti, budete vy s optimismem kráčet po pomyslné hladině vod světa. Je mi ctí být vaší patronkou a moc se omlouvám, že se nemohu osobně dostavit na oslavu tak krásných narozenin, ale v den oslavy mám jiné povinnosti. Třeba to vyjde příště. Budu se jistě moc těšit na osobní setkání!!! HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!