Iva Adamcová

Mystik a duchovní učitel

 

 

 

 

 

 

Iva Adamcová  se narodila se jako mystik a mystikem se člověk opravdu může jen a jen narodit, neboť se rodí kvůli ostatním. Mystik je člověk, který od narození komunikuje s Bohem. Přednášky, ke kterým byla inspirována po dlouhá léta v naprosté „ilegalitě“ po dobu 40 let, nemohla a ani nesměla šířit. Neznal ji prakticky nikdo, ani její rodiče, rodina, kamarádi a ani přátelé. HLAS, který ji navštěvoval a učil, ji to nedovoloval a připravoval ji na dobu pozdější. Iva Adamcová promlouvá k lidem, aby jim pomohla najít cestu ke klidu a pokoře. Není to vždy cesta lehká a každý tento vnitřní klid najde v jiný čas své existence. Ukazuje lidem, jak mohou pochopit strukturu jejich vlastní reality. Poslech přednášek a besed je velmi důležitý, protože informace lidem pomáhají k pochopení a pokud člověk pochopí, může nastat změna. Ivanka Adamcová říká, že vše je připraveno v našich životech a v ten správný okamžik přijde přesně to, co má přijít. Každou vteřinou existence se učíme a hledáme tu nejlepší cestu a neuvědomujeme si, že právě nyní jsme již na té správné cestě. Že vše činíme v souladu s přirozeným tokem vesmíru a VŠE JE DOBRÉ, TAKOVÉ, JAKÉ TO PRÁVĚ JE.

Jaké je poslání mystika?

Víte název mystik podle mne patří do dob 3D světa a je používán v dualitním světě jen proto, aby lidé rozuměli. Jde o člověka, který vnímá své vědomí boha jasně, neboť již prožil veliký a dlouhý čas a naplnil jej zkušenostmi, které jej dovedly do poznání, kým je ve skutečnosti. Podle dnešního mého pohledu je to člověk obyčejný, prostý pýchy, manipulace s okolím a s hmotou (penězi a lidskými těly) a nevlastníci v duchu nic, ani druhé lidi a ani peníze (i kdyby je měl) a slyšící hlas svého vědomí Ducha. Zkrátka je už znalý světa v pokoře a bez útoku na svět prožívá jedinou skutečnost Celku světa. Chová se podle zákonů jednoty. Chová se ke světu, jako by se choval sám k sobě. Ví, že je stejným vědomím, jako zdánlivě „druhá“ lidská těla a nehodnotí svět podle iluze světa hmotného a rolí oblečených vědomí (těl). Kdyby tomu podlehl, musel by si potřebné ještě opět prožít na vlastní kůži, aby následně pochopil. Takže odpověď na Vaši otázku je obyčejný člověk.

Patronkou dámského klubu jste již druhým rokem. Co Vás v loňském roce potěšilo a třeba i inspirovalo?

Potěšila mne atmosféra, která tam panuje. ÚMYSL, který lidi spojuje, nebojovat v konkurenci světa, ale naopak zde lidé zjišťují, jak potřebná je spolupráce všech. Svět jde pomalu do Jednoty. Kdysi jsem měla laboratoř, a i já jsem pomáhala minulým kolegyním zakládat své soukromé laboratoře, abych jim pomohla k odhodlání ke kroku se k tomu rozhodnout a nebát se. Mnozí si ťukali na čelo, že si buduji konkurenci. ŽÁDNOU JSEM NEVIDĚLA, každý z nás má jen dvě ruce a svazují nás pravidla hry (pokud je mnoho práce, rostou čekací doby výroby, a tedy klesá zákonitě zájem a naopak). Žádné „hamty hamty“ neexistuje, to člověka jen dožene vysílením, nervozitou, vyhořením a jinými „dobrými“ zkušenostmi z takového honění se za penězi, slávou, důležitostí. Tito lidé, co vidí konkurenci, se neustále pod dekou strachu pomalu zabíjí a neví o tom. Pro mne žádná konkurence neexistovala a také se nikdy neděla. Moje kolegyně mi naopak, a i já jim, neustále pomáhaly. Bylo to pak vzájemné. Svět začíná objevovat jiné zákony…lehčí, začíná poznávat iluzi světa peněz a majetku a také důležitost a potřebu vzájemné a čisté spolupráce všech částí světa k užitku všech. Zatím je těchto lidí velmi málo, ale každý zrod čehokoliv na světě je náročný stejně jako porod člověka. Musíme si zkrátka počkat.

Co byste dámskému klubu k 20. narozeninám popřála?

Přeji dámskému klubu hodně SPOKOJENOSTI. Jen spokojenost, vám bude podkládat pod každý krok jistotu ke kroku následujícímu. Jedině spokojeného člověka může napadnout, jak se dostat ven z nejistoty. Nespokojený se sám odkazuje do zrady, patosu a problémů. Tam, kde by se jiný utopil pod tíhou nespokojenosti, budete vy s optimismem kráčet po pomyslné hladině vod světa. Je mi ctí být Vaší patronkou a moc se omlouvám, že se nemohu osobně dostavit na oslavu tak krásných narozenin, ale v den oslavy mám jiné povinnosti. Třeba to vyjde příště. Budu se jistě moc těšit na osobní setkání!!! HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!