Jakub Havel, vzdělávací centrum TEREZA: Učit se venku je zcela přirozené

Školní výuka venku mimo školu přináší žákům, studentům i učitelům nejen celou řadu zážitků, ale i podnětů pro smysly dětí a jejich myšlení. Navíc, spojení se skutečným světem u dětí zvyšuje celkový zájem o učení a jeho smysluplnosti, říká Jakub Havel ze vzdělávacího centra TEREZA, které svůj projekt „Učíme se venku“ prezentovalo na klubovém setkání Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club.

Představte nám prosím projekt „Učíme se venku“. Komu, jakým školám je tato metoda primárně určena?

Vize iniciativy Učíme se venku je jednoduchá: spojovat učitele, rodiče i odborníky s jedním cílem – aby se každé dítě v ČR zdravě rozvíjelo díky tomu, že si hraje a že se učí v podnětném prostředí venku. Učit se venku je vlastně zcela přirozené, normální. Děti se učily venku více než 99 procent lidské historie… Učit se venku lze na všech typech škol – od mateřských, přes základní až po střední a napříč téměř všemi předměty, nejen třeba tělocvik a přírodopis, jak si často lidí myslí. Iniciativa Učíme se venku, na které se podílí téměř 20 organizací, připravuje ucelené lekce, metodické materiály včetně pracovních listů, které si mohou učitelé stáhnout a používat při výuce. Ze začátku jsme se zaměřili především na materiály pro první stupeň základních škol, kde lze s venkovní výukou začít asi nejsnadněji. Učitelům rovněž pomáháme odbourávat jak legislativní, tak třeba hygienické bariéry, které jim brání více rozšiřovat a rozvíjet venkovní výuku. Vytváříme komunikační platformy, kde svoje zkušenosti mohou učitelé sdílet a navzájem se pozitivně inspirovat. Součástí projektu jsou i semináře, workshopy a další akce určené pro učitele.

S jakou odezvou se dnes u škol setkáváte? Jsou již některé, které tuto metodu uplatňují v praxi? Jaká je jejich zkušenost?

Odezva je téměř výhradně pozitivní. Škol, kde se v určité míře učí venku, je už celá řada a zkušenosti učitelů, kteří překonají prvotní bariéry, jež si často vytváří i sami, jsou také jednoznačně kladné. Nemluvíme o žádné speciální metodě. Jde prostě jen o to přesunout normální výuku alespoň z části ze školní třídy ven. Většinou je to mnohem jednodušší, než se na první pohled zdá. Může jít o školní zahradu, dvůr, přilehlý park nebo jiné venkovní prostranství. Také s tím se v rámci projektu snažíme učitelům pomáhat – možnosti pro venkovní výuku lze nalézt i u škol ve větších městech. Možná největší problém mají učitelé – „průkopníci“ učení se venku se setkávají s prvotním nepochopením kolegů a někdy i rodičů, kteří si myslí, že venkovní výuka není plnohodnotná a děti se toho naučí méně. Ale pravý opak je pravdou.

Jaké přínosy má tato metoda pro žáky? Přináší něco i učitelům?

Učit se venku děti baví. Je to názorné, třírozměrné, pestré. Přináší to mnoho nových podnětů nejen pro smysly dětí, ale i pro jejich myšlení. Výuka venku a spojení se skutečným světem také u dětí zvyšuje celkový zájem o učení a jeho smysluplnosti. Roste pocit uspokojení z vlastního učení. Snižuje se i počet absencí. Co se děti naučí skrze zážitky venku, se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou také zlepšuje pozornost a soustředění. To znamená lepší vzdělávací výsledky a efektivitu výuky. Více času stráveného venku podporuje i zdraví dětí, pomáhá snižovat nadváhu a obezitu, zlepšuje fungování imunitního systému a snižuje počet nemocí. Pobyt venku zvedá spokojenost a náladu dětí, ale i učitelů. Snižuje stres, úzkost a naopak zvyšuje uspokojení z učení na straně učitelů. Pobyt venku a společné aktivity posilují vztahy a sociální vazby jak mezi dětmi navzájem, tak mezi dětmi a učiteli. Pozitivní dopad lze pozorovat i na rozvoj emoční a sociální inteligence a potlačení důvodů ke vzniku agresivity a násilí.

Jak se mohou školy do projektu zapojit?

Zapojení do projektu Učíme se venku je čistě dobrovolné – stačí prostě alespoň občas vyrazit s dětmi na hodinu ze třídy ven. Učitelé si mohou, díky projektu Učíme se venku, stáhnout připravené materiály a kompletní akce pro různé předměty, které jim výuku venku usnadní. Mohou se také přihlásit na seminář, sdílet své zkušenosti a získávat rady od kolegů v rámci různých diskuzních skupin a komunikačních platforem, které projekt připravuje.

Jak může veřejnost váš projekt podpořit?

Rodiče školních dětí jednoduše tím, že se o možnost rozšíření venkovní výuky na školách, které navštěvují jejich děti, budou zajímat, ptát se na ni, a ze své strany tomu budou vycházet vstříc. Mohou sledovat nejen web www.ucimesevenku.cz, ale i facebookovou stránku projektu. A samozřejmě, TEREZA jako nezisková organizace, uvítá jakoukoli pomoc a podporu od firemních i drobných individuálních dárců, aby celý projekt Učíme se venku mohla i nadále rozvíjet. Přímo pro rodiče s dětmi je určen další projekt TEREZY – Jděte ven. Na webu www.jdeteven.cz najdou nepřeberně tipů a inspirací pro aktivní trávení času venku mimo školu.

Kde se setkává šmrnc první republiky se světem moderních technologií a energických ženských osobností? Dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club již 19 let podporuje, inspiruje a sdružuje ženy s aktivním přístupem k životu. Klubová setkání přinášejí vždy odbornou a společenskou část, tudíž spojují zábavu i rozvoj – a to vše v tom nejpříjemnějším, vstřícném a inspirujícím prostředí. S členkami se potkávají známé osobnosti českého společenského života i odborníci ze všech myslitelných oborů, které mohou zajímat všestrannou a aktivní ženu, ať už její věk začíná dvojkou, nebo osmičkou. Dámský klub uspořádal již stovky společenských večerů, komorních setkání a odborných prezentací, na kterých ženy získávají mnoho nových osobních a obchodních kontaktů, ale také nová blízká přátelství.