Jarmila Podhorná, Byliny Naděje: Bylinné prostředky pomáhají v prevenci i léčbě akutních onemocnění

Obrat k přírodní medicíně je i v České republice rok od roku zjevnější. Na zájmu o produkty to vidí i majitelka společnosti Byliny Naděje Jarmila Podhorná.

Můžete nám prosím představit Byliny Naděje?

Byliny byly v minulosti využívány jako prostředek k udržení zdraví, dodnes jsou v některých částech světa jako jeden z hlavních podpůrných prostředků pro zdraví. Lidé se k nim začínají znovu obracet, protože pomáhají řešit zdravotní problémy a jsou prostředkem preventivním s absencí vedlejších účinků. Dnes si lidé tyto skutečnosti uvědomují a obracejí se na bylinné prostředky čím dál tím více. Naše firma vyrábí několik druhů výrobků z bylin. Každý tento druh pomáhá jinak na zdravotní stav organismu. Tinktury z těl rostlin pomáhají organismu řešit určité zdravotní problémy, nejvíce problémy spojené s boreliózou, pohybovými problémy, nervové problémy, problémy vnitřních orgánů. Jsme také zaměřeni na nejnovější bylinnou léčbu z pupenů rostlin – výtažky ze zárodečných tkání rostlin – gemmoterapie, kterou jsme začali jako první v republice vyrábět. Tyto přípravky mají zároveň účinky regenerační. Největší účinky při řešení zdravotních problémů mají kúry sestavené z obou složek – tinktur z těl rostlin a tinktur z pupenů.

Jak se Vám na tuzemském trhu daří?

V naší firmě pracuje 30 zaměstnanců, během roku 30 brigádníků. Dodáváme naše produkty do obchodů, lékařům, léčitelům i přímo zákazníkům do celé ČR.

Kdo jsou Vaši nejčastější zákazníci a o jaké bylinky mají největší zájem?

Naše prostředky využívají lékaři, léčitelé, ale také zákazníci se svými zdravotními problémy. Nejvíce jsou využívány prostředky na problémy s pohybovým aparátem, boreliózou, s nervovými problémy, alergiemi a ekzémy, gynekologickými a trávicími problémy. Pokud nepomůže jednotlivá tinktura, pak doporučujeme celou kúru složenou z několika tinktur na dané problémy.

Jak se Češi z Vašeho pohledu obecně staví k přírodní medicíně? Pozorujete v této oblasti nějaký trend?

V posledních letech se lidé čím dál více začínají obracet k přírodní medicíně, protože si uvědomují možnosti prevence civilizačních onemocnění a zároveň nutnost a potřebu pro své zdraví něco udělat. Vidíme to na zájmu o naše produkty.

Čím je Vám blízká myšlenka dámského klubu a komu byste členství v něm doporučila?

Význam dámského klubu vidím v možnosti zviditelnění práce podnikatelek a též v příležitostech setkávání se a předávání si cenných zkušeností. Členství v dámském klubu bych doporučila všem podnikatelkám a ženám, které v současnosti mají co říci.