JAROSLAVA DUŠKOVÁ

Renomovaná patoložka a badatelka v oblasti cytopatologické a histopatologické diagnostiky, endokrinologie a analýzy obrazu, profesorka na 1. LF UK, patří mezi 20 členů světové cytologické organizace International Academy of Cytology.

1) Proč zrovna patologie?

Na klinickou medicínu mne jako absolventku fakulty s půldruhaletým synem nepřijali, byl to nutný kompromis, ale našla jsem v tom oboru později mnoho zajímavého a zůstala – i kvůli zálibě v pedagogické práci.

2) Jaké jsou podle Vás největší rozdíly v patologii nyní a když jste začínala? Popřípadě ČR x svět?

Současná vyšetření histo- i cytopatologická jsou nesrovnatelně podrobnější a náročnější – délka nálezů u týchž patologických stavů je řádově vyšší, než byla ped třiceti lety. Patolog v současné diagnostice navíc zásadním způsobem pomáhá určit prognózu onemocnění i odpověď na léčbu- tím se při současných možnostech mnohem účinnější a zároveň nesmírně finančně náročné léčby zejména nádorových procesů podílí významně na efektivním umístění finančních zdrojů ve zdravotnictví.

3) S jakou největší kuriozitou jste se setkala?

Patologie není otázkou kuriozit, nicméně i velmi zkušení patologové jsou občas konfrontováni s velice neobvyklými nálezy, člověk se učí celý život a v těchto situacích si samozřejmě vyměňujeme zkušenosti na odborných setkáních.

4) Kde čerpáte energii a jak relaxujete?

Energii čerpám jednoznačně ve své krásně rozrostlé rodině – syn i dcera do ní přivedli pracovité a milé partnery a shodně mne obdarovali celkem šesti vnoučaty. Mám i to štěstí, že žijeme velmi blízko sebe a celá velká rodina je tak zcela přirozeně v téměř každodenním kontaktu.

5) Jak se Vám líbilo na setkání dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club?

Vážím si velmi čestného členství mezi dámami, které se dokázaly prosadit ve své profesi a kdyby mi to pracovní nasazení umožnilo, účastnila bych se akcí častěji, než se to reálně děje.