Kateřina Riethofová, FOK: Češi mají klasiku rádi

Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK se snaží oslovit mladé publikum zejména koncerty, které spojují klasickou hudbu s dalším žánrem, například jazzem či filmovou hudbou. V rozhovoru to prozradila Kateřina Riethofová, manažerka marketingu FOK.

Představte nám, prosím, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK.

Orchestr FOK má více než 80letou tradici, byl založen v roce 1934. Zkratka FOK znamená Film-Opera-Koncert a symbolizuje původní zaměření orchestru. V dnešní době je orchestr reprezentativním tělesem města Prahy se sídlem ve Smetanově síni Obecního domu. Pořádáme zde více než 40 koncertů ročně. Kromě individuálních návštěvníků jsme připraveni i na firemní klienty, kteří mohou využít krásných salonků Obecního domu. Těší nás společenský přesah našich koncertů a rádi se podílíme na komplexním prožití pěkného večera našich klientů.

Jak byste popsala sezónu 2018/2019, která nás čeká?

Pokračujeme v čele s naším finským šéfdirigentem Pietari Inkinenem, s ním a s dalšími dirigenty vystoupí vynikající čeští i světoví sólisté. Za všechny bych jmenovala houslisty Vadima Repina a Daishina Kashimoto, pěvce Pavla Černocha a Adama Plachetku, pianistu Fazila Saye, trumpetistu Artura Sandovala, hornistu Radka Baboráka. Chystáme také hudebně-filmový večer a koncerty k oslavám výročí 100 let republiky.

Na co byste nás v té aktuální sezóně pozvala? Představte nám její „vrcholy“.

K vrcholům sezóny bezesporu patří pokaždé koncerty, které máme s rezidenčním umělcem José Curou, a tak bych všechny ráda pozvala na červnový koncert, na kterém mj. zazpívá několik latinsko-amerických písní a další autory blízké jeho naturelu.

Jak jsou na tom Češi s jejich vztahem ke klasické hudbě? Jaké je to v případě mladé generace? Má FOK nějaký recept, jak je klasické hudbě přitáhnout i tu generaci nejmladší?

Obecně myslím, že vztah Čechů ke klasické hudbě je pozitivní. Stačí se podívat na každodenní nabídku koncertů, jen v samotné Praze máme několik orchestrů. Češi tedy klasickou hudbu vyhledávají, ale jsou poměrně konzervativním publikem, málo otevřeným novější hudbě. Což je, myslím, škoda. Mladá generace na naše koncerty chodí, složení publika se ale liší i podle programu.

Jak na mladou generaci cílíte?

Pro mladé publikum se nám osvědčily koncerty, které mají určitý přesah, např. k jazzové či filmové hudbě. Ta byla ostatně součástí původního zaměření při založení orchestru, takže na tuto tradici přirozeně navazujeme. Máme také již několik let speciální program pro děti, rodinné koncerty či programy pro školy.