KDYŽ PROMLOUVAJÍ OBRAZY

Členky dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club opět navštívily pražskou pobočku nejstarší fungující aukční síně na světě, kterou je rakouské Dorotheum. Bylo to již druhé komorní mimoklubové setkání v této aukční síni. Cyklus o krásných věcech a starožitnostech totiž probíhá po celý letošní rok a tentokrát bylo tématem obrazy mistrů 20. století.

Komorní předaukční setkání předcházelo otevření aukční výstavy Umění 20. století, kterou nyní můžete navštívit v Galerii Dorotheum na Ovocném trhu. Členky klubu byly stejně jako na předchozí akci věnované výtvarnému umění opět obklopeny krásnými věcmi, které měly tentokrát podobu krásných pláten a designového skla. U sklenky dobrého vína měly možnost povídat si o vystavených předmětech s předními specialisty v oblastí umění, oddat příjemnému estetickému zážitku a také se nechat inspirovat, protože vystavené předměty se mohou stát součástí života kteréhokoli zájemce o aukce.

Aukční dům Dorotheum je nejstarší nepřetržitě fungující aukční dům na světě a je rovněž největším ve Střední Evropě. Dorotheum je jedním ze symbolů Vídně, ale pobočky najdeme po celé kontinentální Evropě. Pražská pobočka si drží hned několik prvenství. Kromě toho, že je ze všech poboček nejúspěšnější, byla založena jako první zahraniční pobočka síně Dorotheum roku 1992. Založení bylo jakýmsi přátelským gestem, které mělo navázat na společnou tradici rakouského a českého národa před rokem 1918. Pražská pobočka navíc jako jediná funguje samostatně – zboží přijímá v Praze a zároveň v Praze pořádá i aukce, a to čtyřikrát až pětkrát ročně. V Rakousku a samotné Vídni pak Dorotheum pořádá ročně na 600 aukcí.

Jaká je vlastně historie tohoto aukčního domu? Byl založen již v roce 1707 císařem Josefem I. jako „Zastavárenský úřad města Vídně“. Aristokracie dávala do zástavy vzácné předměty ze svého vlastnictví a pouštěla tak do oběhu skutečné umělecké skvosty. Právo pořádat aukce bylo již na zakládací listině. Z výtěžku aukčního domu byl financován mimo jiné městský chudobinec. 70 let po svém založení byl aukční dům přesunut do zrušeného kláštera svaté Doroty a tak vznikl i zvukomalebný název celé instituce.

Udělat dobrý obchod je umění. V loňském roce dosáhl celkový obrat aukcí na celém světě výše 15,2 miliard dolarů, z čehož vyplývá, že i umění je dobrý obchod. Podle ředitelky české pobočky Dorothea Márie Gálové není motivací zájemců o aukce pouze touha dát najevo majetnost a zhodnocovat prostředky investicemi, ale také potřeba obklopit věcmi, které jsou zároveň krásné i jedinečné. „Vlastnictvím takového předmětu získáváme na společenské prestiži a významu. Kultivujeme prostředí, ve kterém žijeme, a zároveň i sebe. Vlastnit umělecké dílo zkrátka přináší emocionální uspokojení,“ říká Márie Gálová.

Hosté si na setkání mohli zblízka prohlédnout a prozkoumat vystavené artefakty a doslova se poddat energii obrazů. Někdo může mít možná pocit, že se krásné starožitné předměty do moderního interiéru nehodí, ale kvalitní umění se s kvalitním interiérem snese vždy, a pro obrazy to platí obzvláště. Z nepřeberných stylů a motivů si totiž může vybrat opravdu každý.

Fotografie ze setkání najdete zde.