Komorní odborné setkání

V návaznosti na naše letošní motto: „KNOW HOW – ZNALOSTI A DOVEDNOSTI JSOU KLÍČEM K ÚSPĚCHU: buďme úspěšné společně“ jsme pro členy nově připravili koncept komorních odborných setkání „KOS“. Jsme přesvědčení, že KOS bude velkým přínosem nejen pro firmy, podnikatele, živnostníky, ale i všechny, kteří s podnikáním teprve začínají. Přednášejícími jsou renomovaní odborníci a leadři v daném oboru.

Téma: Jak si ulehčit život a podnikání
Přednášející: Miloš Mastník, Vice President Business Marketing T-Mobile

Pokud jsme se měli naučit jak si ulehčit život a podnikání, tak se tak stálo právě díky interaktivní prezentaci pana Mastníka. Na rozdíl od všech předchozích přednášejících využíval pro svou prezentaci pouze smart phone, aby mohl všem demonstrovat, že tyto chytré telefony dokáží již plnohodnotně zastoupit computery. Ukázal, jaké všemožné aplikace T-Mobile nabízí a jaké chytré funkce novodobé chytré telefony umožňují. Společně jsme se učili dovednostem, které se zadají být komplikované, ale obvykle se pouze jedná o bariéru předsudků a či neznalostíJ. Zaujala nás například služba sledování pohybu svého vozu, placení telefonem díky Mobito službě, slovník, převádění foceného textu do písemného textu a mnoho dalších.

Rozhovor s Milošem Mastníkem, Vice President Business Marketing T-Mobile

1.) Jaké máte novinky a čím se lišíte od ostatních mobilních operátorů?
Naší prioritou je excelentní síť, relevantní služby a co nejlepší péče o zákazníky. Teď právě žijeme iPhonem 5, který začínáme prodávat, ale ještě důležitější je spuštění projektu LTE City plánované na listopad, kdy bude moci celá Mladá Boleslav nekomerčně (tedy zdarma) využívat LTE síť nabízející nejrychlejší přenos dat. V blízké budoucnosti se navíc budeme snažit dále zjednodušit naši nabídku tak, aby byla lépe pochopitelná a zákazník mohl snadno zorientovat v nabízených službách.

2.) Jaká služby nabízíte podnikatelům? Čím se odlišujete od ostatních mediálních operátorů? V čem spočívá vaše konkurenceschopnost?
Snažíme se naše portfolio přizpůsobit potřebám našich zákazníků a i proto jsme rozšířili nabídku i o fixní služby a služby ICT. Jsme tedy nyní schopni pokrýt kompletně telekomunikační potřeby našich zákazníků, a to nejen mobilní, ale i fixní. Již více než 35% našich zákazníků má od nás nějakou fixní službu. Jednou z našich hlavních priorit je kvalita a dostupnost mobilních datových služeb a jsme rádi, že naše síť v tomto parametru dlouhodobě ukazuje nejlepší výsledky na trhu.

3.) Letos poprvé podporujete i projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK. Proč jste se rozhodli pro spolupráci a co od zapojení se do soutěže očekáváte?
Vidíme zde příbuznost s projektem Rozjezdy, kde právě začínající podnikatelky dosahují značných úspěchů. A rádi bychom těmto začínajícím podnikatelkám, ale i podnikatelům ukázali na příkladu oceněných žen v rámci OCP, kam až to lze ve vlastním podnikání dotáhnout. Zároveň chceme být vnímáni jako partner, který dokáže efektivně podporovat podnikání, a to nejen díky svým produktům a službám.

4.) Jak vzpomínáte na setkání dámského klubu, kde jste vedl Komorní odborné setkání na téma „Jak si ulehčit život v podnikání“?
Na setkání vzpomínám velmi rád. Měl jsem pocit, že daná tématika dámy zajímala a sám jsem byl překvapen množstvím položených dotazů. Dámský klub má velmi příjemnou atmosféru a je vidět, že členky mají chuť svůj čas, který klubovým setkání věnují, co nejlépe zužitkovat.

5.) Je něco, co Vám ze setkání utkvělo v paměti a čím si myslíte, že je dámský klub výjimečný?
Životní a podnikatelské příběhy některých dam jsou fascinující a je jistě inspirující pro ostatní členky i pár přítomných mužů, kteří mají možnost dámský klub navštívit, s jakým odhodláním a energií dokážu ženy ke svému podnikání přistupovat.