Komorní odborné setkání (KOS)

V návaznosti na naše letošní motto: „KNOW HOW – ZNALOSTI A DOVEDNOSTI JSOU KLÍČEM K ÚSPĚCHU: buďme úspěšné společně“ jsme pro členy nově připravili koncept komorních odborných setkání „KOS“. Jsme přesvědčení, že KOS bude velkým přínosem nejen pro firmy, podnikatele, živnostníky, ale i všechny, kteří s podnikáním teprve začínají. Přednášejícími jsou renomovaní odborníci a leadři v daném oboru.

PRVNÍ KOMORNÍ KLUBOVÉ SETKÁNÍ

  • Téma: Obchodní informace – osobní strážce Vašeho podnikání
  • Přednášející: Pavel Finger, člen představenstva Czech Credit Bureau

Uvedená přednáška upozornila na důležitost práce s informacemi, o kom a proč je dobré si informace nejen zjistit, ale také jak si je ověřit. Důležité je monitorování konkurence, prověřování příjemců charitativních darů, zkoumání důvěryhodnosti potencionálních partnerů nebo zjišťování informací o potencionálních zákaznících při marketingových kampaních.

Přednášejícího Pavla Fingera jsme se zeptali na pocit z přednášky před ženským publikem. „Měl jsem velmi příjemný pocit, protože přede mnou bylo nejen vnímavé, ale i půvabné publikum. A má rada pro všechny aktivní ženy z dámského klubu zní: Držte se sloganu Důvěřuj, ale prověřuj! a při prověřování se nespoléhejte jen na ženský instinkt, ale i na náš systém obchodních informací CRIBIS. “

Toto komorní klubové setkání se uskutečnilo před setkáním s Romanem Bradáčem.

 

DRUHÉ KOMORNÍ ODBORNÉ SETKÁNÍ

  • Téma: Klíčové binarity RISA, Osobnostní algoritmy, Vybrané typologické projevy
  • Přednášející: Ing. Zdeněk Bouzek, CSc., ředitel One World

Tuto velmi vtipnou a poučnou přednášku si dámy užily před narozeninovým setkáním, kdy jsme se podívaly mužům „pod pokličku.“ Nutno podotknout, že průvodce jsme měli opravdu skvělého, pana Ing. Zdeňka Bouzka, zakladatele programu Woman´s World.

Zjistily jsme klíčové rysy osobnosti muže, které jsme analyzovaly a na závěr se dozvěděly, jak s nimi efektivně komunikovat. Pro pana Bouzka to nebyla žádná premiéra, jak se nám svěřil. „Nedávno jsem měl také přednášku pro 350 zdravotních sester. V obou případech u mě převládaly velmi pozitivní pocity. U členek dámského klubu jsem navíc cítil příjemnou zvídavost, dotazy a reakce auditoria svědčily o upřímném zájmu, aktivním přemýšlení a skutečné snaze uchopit informace do své práce“, řekl. Zdeněk Bouzek se, jak sám říká, počítá mezi šťastlivce, kteří dokázali nalézt ve své práci jeden ze smyslů svého života a současně i hru a zábavu. „Se svými spolupracovníky jsem práci spojil do velmi unikátního a účinného systému mnohostranného rozvoje lidí, žen i mužů bez rozdílu, zkušenostmi a pracovními pozicemi nevyjímaje. Dámský klub osobně znám již více než 7 let a považuji ho za velmi výjimečný v mnoha ukazatelích. Pro ženy realizujeme velmi efektivní školení pro podporu podnikání, zvýšení managerských úspěchů a k tomu i školení, jak tyto náročné profese ještě lépe vybalancovat s rolí ženy a matky.“, řekl ředitel OneWorld.