Kompenzační bonus v souvislosti s COVID-19. Máte na něj nárok?

Dne 3.6.2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Dosud měly nárok na kompenzaci pouze osoby samostatně výdělečně činné, nově však mohou žádat o kompenzační bonus i společníci společností s ručením omezeným („společnost“).

Kdo má nárok na kompenzační bonus?

Pro získání kompenzačního bonusu je nutné splnit celou řadu podmínek. Nárok na kompenzační bonus mají nově kromě OSVČ i fyzické osoby, které jsou společníky společností, pokud společník a společnosti ke dni 12.3.2020 splňují následující podmínky:

  • společnost je založena za účelem dosažení zisku;
  • společnost má nejvýše dva společníky, nebo jsou všichni společníci členy jedné rodiny;
  • podíl společníka ve společnosti nesmí být nahrazen kmenovým listem; a
  • činnost společnosti nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Zároveň společnost i její společník musí být ke dni 12.3.2020 daňovým rezidentem České republiky, nebo … více informací naleznete ZDE