Koncert nejen pro členky dámského klubu

Téma: Koncert k 160. výročí úmrtí Václava Jana Tomáška

Hosté: Smíšený pěvecký sbor SUDOP a členové mužského pěveckého sboru Smetana

V pátek 21. května v 19hodin se ve Velkém sále Pražského Hlaholu, Masarykovo nábřeží č. 16, Praha 1 uskuteční koncert k 160. výročí úmrtí Václava Jana Tomáška. Účinkuje smíšený pěvecký sbor SUDOP a členové mužského pěveckého sboru Smetana.

PROGRAM
J.S.Bach: Et exsultativ (z Magnificat), zpívá Naděžda Chrobáková
A. Vivaldi: Laudamus te (z Gloria), zpívají Naděžda Chrobáková a Ilona Šatylovová
Ch.Gounod: O, divine Redeemer!, zpívá Ilona Šatylovová
P.I.Čajkovskij: árie Lenského z opery Evžen Oněgin, zpívá Petr Štěpnička
W.A.Mozart: Recitativo ed Aria z opery Figarova svatba, zpívá Ivo Mich
_____________________________________________________________________________________ Václav Jan Tomášek: Requiem c-moll op. 70
(Sóla – soprán: Naděžda Chrobáková, alt: Ilona Šatylovová, tenor: Petr Štěpnička, bas: Ivo Michl)
Klavír: Zuzana Procházková a Jana Pavelková
Řídí: Dagmar Kohoutová

Vstupné dobrovolné.