Listopad & prosinec 2012

Vážené a milé dámy,

ačkoliv závěr roku patří vždy mezi nejnáročnější období v roce, ráda bych nám všem popřála hodně vnitřního klidu a radosti z maličkostí, které se dějí každý den. Máme vždy možnost se rozhodnout, zdali se na každodenní situace budeme dívat s nadhledem, pokorou, trpělivostí a radostí či naopak s pocitem tíhy, kterou musíme zvládnout.

Mým přáním vždy bylo, aby se naše setkání v dámském klubu stala právě onou inspirací, která napomůže získat nadhled a sílu zvládnout cokoliv, co bude nutné a co si budeme přát.

V posledním letošním zpravodaji dámského klubu naleznete mnoho „vánočních dárků“ od našich partnerů, které si pečlivě pročtěte. O členských přihláškách na rok 2013 Vás budeme informovat v samostatném emailu.

Těším se na Vás a ještě jednou přeji

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Vaše zakladatelka

Helena Kohoutová