listopad & prosinec 2014

Vážené a milé dámy,

letošní klubové aktivity jsme završili tradičním benefičním koncertem, Svatojakubskou zimní varhanní slavností. Již po sedmé jsme se zaposlouchali do tónů nejvýznamnějších českých varhan, jejichž původ spadá až do samého počátku 18. století. Pro mnohé z nás právě tímto koncertem začíná advent. Začínáme cítit radostnou, sváteční a tajemnou atmosféru Vánoc.

Ráda bych nám všem popřála krásné a požehnané vánoční svátky, klid a mír v duši a vše dobré v novém roce.

Děkuji Vám za přízeň a mnoho krásných okamžiků, které jsme spolu letos prožily.

Vaše zakladatelka