Jitka Kudláčková, JK Jitka Kudláčková Jewels: Naše šperky reflektují dobu a společnost

Osobní sdílení je základ naší práce. Jen díky osobnímu setkání je možné získat důvěru našich zákazníků, říká v rozhovoru Jitka Kudláčková, majitelka šperkařské firmy JK Jitka Kudláčková Jewels.

Stoupá zájem o designové šperky?

Neumím posoudit celkově trh v ČR, a tak mohu upřímně odpovědět pouze za nás jako JK, kde vidíme nárůst zájmu o naše designové šperky. Je to dle nás tím, že nabízíme nápady, které jsou přímo od nás a reflektují dobu, společnost, přírodu, ale i naději, hodnotu, řemeslo.

Jací zákazníci za vámi nejčastěji chodí?

Nejčastěji k nám chodí zákazníci, kteří právě toto dokážou ocenit, případně mají i svou představu, a my ji realizujeme. Často je to muž ve středním věku, který chce své ženě nebo partnerce říci: Miluji tě, děkuji ti, vážím si tě, chci jít s tebou životem. O tom je šperk, je to vztah. I náš k zákazníkovi. Máme v nabídce šperky i pro mladé, stejně rádi přijímáme i výzvy na náročné práce.

Pokoušíte se v rámci vašeho působení o nějaký přesah? Máte aktivity v oblasti osvěty či charity?

Přesah považujeme za nezbytný v našem podnikání. Už jen proto, že jsme si sami osobně i v týmu v JK prošli různými obdobími. A tak prosazujeme osvětu v rámci našeho zlatnického řemesla a jeho rozvoje, dále jsme aktivní např. v projektu „Můžeš podnikat“, který motivuje studenty škol k této činnosti v různých oborech. Osvěta je třeba i u vztahů, a tak se mladým snažíme předat mnohé ze vztahu muž-žena. Charita nás provází již od počátku našeho podnikání, a tak ji považujeme vlastně za naši součást, možná je to i proto, že se osobně pohybujeme v křesťanském prostředí. Z mnohých našich spoluprací mě napadá ADRA, podpora dětí v Bangladéši Banglakids, u nás v ČR je to projekt Dejme šanci dětem nebo také Paměť národa a další.

Jak daleko do budoucnosti se při všech vašich činnostech díváte?

Snažíme se dívat dopředu v řádu let, a tak i plánujeme, přemýšlíme často nad budoucností JK, ale i oboru a společnosti jako celku. Často nás napadá, co je v našich silách, co můžeme ovlivnit, pro co se rozhodnout. Díky Bohu za to, že v tom nejsme sami.

Považujete i v digitální době za důležité osobní sdílení?

Osobní sdílení je základ naší práce, je to i o tom, že kvalitní zlatý šperk si koupí zákazník, který má k vám důvěru, a tu velmi často získává právě osobním kontaktem. I v našich vztazích je to dle nás nezbytné, člověk je tak stvořen a sociálně nastaven. Osobní sdílení je živé, reálné a dává nám i zkušenost. Neumíme si představit život bez něj a digitál k tomu považujeme za vhodný doplněk.

Co pro vás znamená dámský klub?

Velmi zajímavé prostředí k osobním i pracovním kontaktům, bezpečné společenství právě ke sdílení, příležitost ke spolupráci, novým kontaktům i společenské aktivitě.

Jaké zkušenosti byste rádi v dámském klubu sdíleli?

Naše podnikatelské, které jsou specifické i díky tomu, že jsme manželé, zároveň i obchodní partneři. Můžeme a rádi předáme i naši odbornost v oblasti drahých kovů a kamenů. Stejně tak bychom se rádi podělili i o naše hodnoty, víru.