NAUČTE SE JAZYK V ZAHRANIČÍ

Schopnost aktivně se domluvit cizím jazykem – nebo dokonce několika jazyky – život každého člověka bezesporu nesmírně obohatí, nejen po profesní stránce ale i v osobním životě. Školní výuka tento cíl většinou nesplní. Bezesporu nejefektivnějším způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, je kombinace kvalitního intenzivního kurzu a pobytu v prostředí, kde není jiná možnost než tímto jazykem ihned komunikovat. Proto mnoho lidí hledá vhodnou jazykovou školu v zemi, kde se jím mluví, a v té chvíli objeví širokou a málo přehlednou nabídku, ve které je těžké se orientovat.

 

Málokdo si uvědomuje, že i v případě jazykových škol existují jejich dvě základní formy – na jedné straně velké řetězce a na druhé nezávislé, většinou menší, osobité a velmi rozmanité školy. To jsou ty, na které se zaměřujeme a s jejichž filozofií se ztotožňujeme. Charakterizuje ji snaha o co nejvyšší kvalitu, vstřícnost v jednání, individuální a lidský přístup, jasnost a průhlednost ve všech fázích a aspektech přípravy i vlastního studia.

Pro některé naše klienty je studium v jazykové škole v zahraničí často první samostatnou zkušeností samostatného pobytu v cizí zemi s minimálním – nebo žádným – stykem s českým prostředím. Jiní – především z profesní sféry – se nemohou zabývat časově náročným vybíráním toho pravého odborně zaměřeného kurzu a jeho zajišťováním a proto ocení profesionální pomoc. Těm všem se snažíme cestičku za zvládnutím cizího jazyka nebo získáním nových znalostí pečlivě umést – od podávání podrobných informací až po pomoc při řešení problémů, jestliže se v kterékoliv fázi realizace vyskytnou.

Na webových stránkách www.jazyky-v-zahranici.cz naleznete zde rozsáhlou škálu těch nejkvalitnějších jazykových a profesně zaměřených kurzů v zahraničních vzdělávacích institucích. Za 23 let naší činnosti jsme si vytvořili rozsáhlou síť kontaktů, kterou upevňujeme a dále budujeme pravidelnými návštěvami našich partnerských škol a účastí na vybraných workshopech.

Sledujeme dění v zahraničních školách a na webových stránkách a v pravidelném newsletteru upozorňujeme na nové zajímavé kurzy a výhodné nabídky – například jazyková škola Richard Language College nám každoročně poskytuje 18 míst v intenzivních kurzech všeobecné angličtiny zdarma – a přihlášky na rok 2017 jsou právě aktuální !

Jaké poplatky účtujete za zprostředkování kurzů v zahraničí?

ŽÁDNÉ! Za zprostředkování kurzů a ubytování neúčtujeme našim klientům žádné příplatky, na většinu kurzů poskytujeme ve srovnání s cenami samotných škol alespoň 5% slevu.

Jaké metody výuky používají zahraniční jazykové školy?

Maximálně komunikativní, s cílem aktivního zvládnutí přirozené konverzace a porozumění. Nyní jsou všechny kvalitní jazykové školy vybaveny nejmodernější počítačovou technikou a velmi efektivně ji využívají. Součástí bývá také e-learningový kurz před a po zahájení kurzu.

Které jazyky se u vás můžeme učit?

Samozřejmě převládá angličtina, na druhém místě je němčina, dále všechny důležité evropské jazyky. Nabízíme také čínštinu a již jsme měli klienty na japonštinu, nyní nejnověji jednáme se školami arabštiny.

Podle čeho vybíráte zahraniční školy, se kterými spolupracujete?

Po formální stránce jsou to certifikáty kvality, akreditace a výsledky zveřejněných inspekcí vzdělávacích institucí. Po „neformální“ stránce na základě osobních kontaktů a návštěv zahraničních škol.

Nabízíte různé druhy zaměření vašich kurzů, např. pro Business English?

Obecně platí, že ve světě zájem o Business English jako takovou klesá. Velmi oblíbené jsou kombinované kurzy, zahrnující všeobecný jazyk ve skupině a individuální výuku, která se připravuje na základě předem daných požadavků klienta na libovolnou oblast profesního jazyka. Těžiště vzdělávacích aktivit – i jazykových – se nyní posunuje více k učení přímo v praxi, roste poptávka i nabídka vzdělávacích stáží v zahraničních firmách, v kombinaci s jazykovým kurzem nebo samostatně. Společně s několika zahraničními institucemi nyní pracujeme na nabídce těchto vzdělávacích aktivit pro rok 2017.

Obávám se, že bych byla v kurzu se samými mladými studenty…

Taková obava je jistě na místě, ale je to otázka výběru vhodné jazykové školy. Existují školy určené výhradně náročným dospělým klientům, kde výuka probíhá v malých skupinkách a veškeré aktivity jsou jim přizpůsobeny. Specializujeme se na kurzy pro dospělé a naše statistika nám říká, že věkový průměr letošních přihlášek byl 32,4 let …

Je možné spojit jazykový kurz s rodinnou dovolenou nebo cestováním?

ANO je to možné. Nejčastěji to zajišťujeme s kurzy angličtiny na Maltě, ale je to možné i na Maltě, na Kypru, nebo v exotičtějších destinacích jako Austrálie nebo Jižní Afrika.

Za celý tým společnosti Jazyky v zahraničí,

Eva Ďoubalová