NEMOVITOST JAKO INVESTICE BY MĚLA BÝT SYMBOLEM STABILITY

Reality vždy byly a budou investicí, kterou by si měl člověk pořizovat s rozmyslem. Je nyní výhodné vázat se na hypotéku? Liběna Dobrovolná ze společnosti ALP-REAL radí – nemovitost jako investice by měla být symbolem stability, nikoli důsledkem momentálního pohybu na trhu.

Jaký je příběh vzniku vaší společnosti?

Naše společnost vznikla v roce 1993. V prvních letech podnikání se zabývala stavební a obchodní činností. Postupně v zaměření společnosti převážil pronájem a provoz nemovitostí, které byly v jejím vlastnictví. Novou etapou v rozvoji se stal rok 2013, kdy nové vedení rozhodlo, že firma bude v oblasti stavební činnosti provádět dodavatelský inženýring zaměřený na dlouhodobé obchodní partnery, služby ve stavebnictví (zpracovávání rozpočtů, technické přípravy staveb, podpora obchodní činnosti apod.) poskytované partnerským stavebním firmám.

Záměrem společnosti je posílení realitní činnosti s vazbou na stavební podnikání firmy. Cílem tedy není běžné zprostředkovávání prodeje nemovitostí, ale nákup vhodných objektů, jejich rekonstrukce a následný prodej nebo pronájem. V této oblasti se společnost může opřít i o spolupráci s architektonickou kanceláří jednatele Ing. arch. Petra Dobrovolného a to je její velké výhoda.

Kde všude v rámci ČR působíte?

Společnost má sídlo v Praze a hlavní realitní projekty připravuje právě v Praze. Záměrem společnosti je ale rozšířit podnikání v této oblasti i do dalších vhodných lokalit, např. na jihu Moravy. Pronajímání nemovitostí provádíme nyní hlavně v Ústí nad Labem, kde společnost vlastní jeden ze svých významných objektů. Stavební činnost realizujeme v posledních letech v Praze a v Ústeckém kraji.

Jaká je současná situace na trhu s realitami?

Situace se velmi liší podle jednotlivých lokalit. Trh s nemovitostmi určenými pro bydlení se oživuje opět v Praze a v Brně. Stabilní je v těchto lokalitách i u nemovitostí pro občanskou vybavenost. Např. v Ústeckém kraji je ale situace na trhu mnohem nepříznivější a nedá se ani předpokládat, že by se v nejbližší době výrazněji zlepšila.

Je nemovitost vhodnou investicí? Jak se liší podle regionů.

Investování do nemovitostí je stále jednou z nejvhodnějších investic. Vyžaduje to ale dobrou znalost prostředí, protože se situace výrazně liší podle jednotlivých regionů.

Je pro příslušníka střední třídy lepší pronajmout si bydlení, nebo se uvázat na hypotéku?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Při rozhodování je nutné zvažovat mnoho aspektů a případných rizik. Obecně se dá říct, že současné úrokové sazby nahrávají spíš využití hypoték. Každý musí ale vyhodnotit konkrétní podmínky hypotéčního úvěru s ohledem na dlouhodobost takového závazku.

A co bohatší lidé a podnikatelé. Co je nejlepší pro ně?

Skutečně bohatý člověk a podnikatel nemusí být vždycky to samé. Zvlášť u nás je pozice běžného podnikatele nejistější než např. u státního zaměstnance, který může s větší jistotou předpokládat, že se jeho ekonomická situace nebude výrazně měnit. Vaše otázka ale směřuje určitě na ty movitější. Vzhledem k ceně peněz se paradoxně může stát, že movitější zájemce o bydlení bude volit výhodnou hypotéku a vlastní finanční prostředky nechá vydělávat jinak. Často tak uvažují i lidé, kteří pořizují nemovitost vyloženě na investici.

Věnujete se i stavební činnosti. Které projekty jsou pro vás stěžejní?

Ve stavební činnosti se zaměřujeme spíš na spolupráci s dlouhodobými obchodními partnery a vybranými investory, kteří už o nás ví, že nabízíme kvalitní práci a my máme zase větší jistotu, že nás nepotká osud mnoha stavebních firem, které se stávají obětí neplatících investorů a špatné vymahatelnosti práva. Mimo stavební činnost v rámci vlastních projektů a údržby vlastních nemovitostí jsme v posledních letech realizovali zakázky hlavně v průmyslu a občanské vybavenosti. V současné době se snažíme s partnerskými firmami zaměřit i na dodávky kompletních železobetonových konstrukcí v regionu severních Čech a Prahy s tím, že naše společnost bude garantem technické a obchodní přípravy těchto staveb.

Liší se nějak vámi nabízené služby a nemovitosti od těch ostatních?

Jak již jsem zmínila, naše služby v oblasti realit jsou zaměřeny trochu jinak, než klasické zprostředkování. Právě tím se určitě výrazněji lišíme např. od realitních kanceláří.

Jak vypadá váš typický klient?

Prostory v našich objektech pronajímáme jako kancelářské a nebytové plochy. Tady je typickým klientem střední podnikatel nebo živnostník. V ostatních případech se nedá hovořit o typickém klientovi. Každý projekt vyžaduje individuálního zákazníka.

Jakou byste dala radu člověku, který se právě chystá pořídit si nemovitost?

Dobře počítat, zvážit svoji situaci i s předpokladem do budoucna a uvědomit si, že vlastnictví nemovitosti přináší i starosti. Pokud si toto zodpovědně vyhodnotí, tak pak ať neváhá a do nemovitosti investuje. Kromě ekonomických aspektů, zvýšení standardu bydlení, rozvoje podnikání, je pocit vlastníka, který se stará a zvelebuje svůj vlastní hmatatelný majetek těžko nahraditelný. A jestli chce spolehlivého průvodce na cestě za nemovitostí, ať zkusí naše služby.

Právě nemovitosti stály na počátku poslední velké krize. Myslíte, že se to může opakovat?

Ano, opakovat se to může. Jenom si myslím, že za poslední velkou krizí nestály nemovitosti, ale naprosto nezodpovědný přístup finančníků. Trh s nemovitostmi byl jenom shodou okolností oblastí, která se nejvýrazněji zrovna protnula s nešvary finančního trhu, a to vidím jako hlavní příčinu této krize. Příště stejný osud může potkat trh s akciemi, s auty, s IT technologiemi…… Bohužel i poslední krize ale ukázala, že ty, kteří toto způsobili, její důsledky moc nepostihly. Dopadly hlavně na zadlužené vlastníky a ty, kteří na trhu s nemovitostmi podnikali. S tímto je ale potřeba počítat a proto jsem zmiňovala, že před pořízením nemovitosti je potřeba uvažovat aspoň pár let dopředu a nenechat se vtáhnout do financování, při kterém vám finančník může libovolně změnit úrokové sazby, nenechat se ve svých záměrech ovlivňovat „raketovými“ růsty nebo poklesy cen peněz ani nemovitostí. Nemovitost jako investice by měla být symbolem stability a ne důsledkem momentálního pohybu na finančním trhu.

Jaký typ bydlení vy osobně upřednostňujete?

Upřednostňuji bydlení v rodinném domě s úzkou vazbou na zahradu a přírodu.