NOVOROČNÍ SETKÁNÍ U ČÍŠE VÍNA

STRATEGIE & VIZE 2014

Koncem ledna proběhlo neformální setkání dámského klubu COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB, tentokrát u číše vína. Hlavním tématem byly strategie a vize pro rok 2014. Přítomným dámám byla představena koncepce letošního roku, v rámci které by se klub rád zaměřil na efektivnější využívání sociální sítě Facebook, tak aby se přiblížili i ženám z regionů.

Rozhovor se zakladatelkou dámského klubu Cosmpolitan Executive Helas Ladies Club, paní Helenou Kohoutovou.

V letošním roce oslaví dámský klub 15. let činnosti. Co stojí za takovým úspěchem?

Dámský klub je pro mě velmi emotivní záležitost. Mnoho krásných vzpomínek na mimořádné hosty, které jsme do klubu pozvali, ale také mnoho hezkých okamžiků s ženami, které do klubu chodí nebo byly členkami dříve. Nejhezčí okamžiky jsou usměvavé oči a přátelské tváře, které mluví i beze slov. Ty obvykle vnímám, když ženy zdravím z podia nebo uvádím setkání.

Za každým úspěchem stojí veliké množství času, protože to nikdy není pouze o akci samotné. Je to o přípravách jednotlivých setkání, navržení koncepce klubu jako takového…

Za součást úspěchu považuji také to, že klub v dubnu 1999 vůbec vzniknul, že jsme vytvořili členskou strukturu se zavedením členských karet. To bylo velké rozhodnutí, díky kterému se nám podařilo oddělit ženy se skutečným zájmem o klub od těch, které k nám přišly pouze „na procházku – na koukanou“. Klíčové bylo i propojení s projektem Život nápadům, který má obdobné cíle a podporuje ženy na začátku jejich podnikatelské kariéry. Pak nám moc pomohly dílčí, ale významné kroky, jako vznik interaktivní webové stránky, mimo klubová setkání, elektronický zpravodaj a především Komorní odborná setkání.

Kam se klub za tu dobu posunul?

Začínali jsme jako malá komunita především lokálního charakteru, později jsme začaly sdružovat ženy napříč celou Českou republikou. Chceme být otevřenou komunitou. Klubem, který je moderní a aktivní, přesto ctí tradice a hodnoty.

Jak jsem již zmínila, postupně jsme od klasických klubových setkání přešli na pořádání menších akcí, ať zábavného či odborného charakteru. Překvapil mě výsledný součet hostů, kteří loni prošli naším klubem. Bylo jich 1011. A to nepořádáme žádné masivní akce,

obvykle bývá na našich setkáních přítomno méně než 100 osob. Důležité je nebát se zkoušet nové věci a umět je prosadit navenek i dovnitř.

Co si přejete do budoucna?

Přála bych si zdvojnásobit členskou základnu klubu, vytvořit perfektně fungující systém a ještě větší ekonomickou nezávislost.

Na vrcholu žebříčku mých přání jsou pozitivní myšlenky, rozvíjení přátelské komunity a lidského aspektu naší činnosti. To, že spojujeme ženy z byznysu, ať manažerky či podnikatelky, jistě přináší další benefity a příležitosti, ale hodnoty a přátelská atmosféra jsou tím hlavním.

Jaké jsou klubové strategie & vize pro rok 2014? Vycházejí z Vašich osobních strategií?

Musíme si být schopny říci, co chceme, kam jdeme a jak toho dosáhneme. Pro letošní rok jsme zvolila výstižné motto NEŽIJME ŽIVOT V KRUHU, SNAŽME SE Z NĚHO UDĚLAT PŘÍMKU. VÝJIMEČNOST POSTAVME NA TŘECH PILÍŘÍCH: vědomí – definice – kultivovaný rozvoj. Myslím, že tím je řečeno všeJ.

Již třetím rokem pořádáte Komorní odborná setkání. Budete v nich pokračovat i letos? Na jaká témata byste se rádi zaměřili?

V rámci neformálního setkání o strategiích a vizích klubu jsme se díky anketě dozvěděli, jaká témata jsou pro ženy nejvíce zajímavá. Nejlépe hodnocenými tématy byly Investice (nemovitosti, finanční trhy, drahé kovy, starožitnosti), dále Rozvoj osobního potencionálu (sebepojetí, sebepoznání, zvládání stresu a životních situací). Na špičce se také objevila témata zaměřená na nová média, např. Jak nové technologie pomáhají mému pracovnímu životu, Dovednosti na sociálních sítích nebo Život a byznys v pojetí mediálního světa.

Kde Vy sama čerpáte inspiraci?

Stále poslouchám potřeby, starosti a trápení lidí, ze všech oblastí jejich života. Moje práce slouží druhým lidem. To mi dává sílu a inspiraci.

Máte nějaký podnikatelský vzor?

To je zajímavá otázka. Řekla bych, že mými vzory jsou všichni lidé, které jsem osobně poznala a kteří mají za sebou řadu zkušeností, něco dokázali nebo překonali nějaké velké starosti. Vzpomínám na lidi, kteří mě inspirovali třeba i před 22 lety. Věřím na myšlenkové mosty.

Velmi mě inspirují muži, kteří jsou přímější. Moc obdivuji ženy kolegyně, protože vím, co všechno musely dokázat, aby byly na vrcholu. Nemohu říct, že mám jeden podnikatelský vzor. Myslím, že je pro mě důležitější inspirace. Třeba tento týden mě navštívila jedna začínající podnikatelka a její nadšení mě naprosto strhlo.

Více na https://helas-ladies-club.cz/723-setkani-2014