Novoroční setkání u číše vína

Téma: Strategie & Vize 2014

Hosté:

Koncem ledna proběhlo neformální setkání dámského klubu COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB, tentokrát u číše vína. Hlavním tématem byly strategie a vize pro rok 2014. Přítomným dámám byla představena koncepce letošního roku, v rámci které by se klub rád zaměřil na efektivnější využívání sociální sítě Facebook, tak aby se přiblížili i ženám z regionů. Kromě tradičních klubových setkání budeme pokračovat i v pořádání Komorních klubových setkání a Mimo klubových setkání v sídlech partnerů. I nadále budou mít členky možnost využívat Programu výhod a benefitů, který jim každý týden přináší spoustu výhod, novinek a speciálních akcí klubových partnerů.

Dámy během setkání diskutovaly o jejich přáních a nápadech a aktivně vybíraly z navržených témat Komorních odborných setkání. Jako nejzajímavější byla vybrána témata týkající se investic, usnadnění pracovního i osobního života díky novým technologiím nebo mediální prezentace.

„Velmi nás toto vyhodnocení potěšilo a budeme se těmto oblastem věnovat. Chceme, aby dámský klub byl místem, kde všichni můžeme získat i praktické dovednosti a znalosti. Rádi bychom v letošním roce dali větší prostor pro představení členek klubu a jejich pracovní činnosti. Proto jsme se rozhodli věnovat část Komorních odborných setkání právě členkám tak, aby se mezi sebou lépe poznaly a mohly si být více profesně i osobně nápomocné, “ shrnula výsledky setkání Helena Kohoutová, zakladatelka klubu.

V neposlední řadě bychom Vás rádi upozornili na možnost čerpat velké množství výhod pomocí členských karet, které Vám přijdou v průběhu března (přehled výhod našich partnerů bude uveden ve welcome pak a na webových stránkách klubu).

Nezapomínejte, prosím, na to, že my vytváříme prostředí a zázemí, vy nesete zodpovědnost za efektivnost.

Letošní klubové motto vychází z této myšlenky: NEŽIJME ŽIVOT V KRUHU, SNAŽME SE Z NĚHO UDĚLAT PŘÍMKU. Výjimečnost postavme na třech pilířích: vědomí – definice – kultivovaný rozvoj. BUĎTE VÝJIMEČNÁ S NÁMI