Odborný seminář pro členky dámského klubu

Téma: Workshop ke stabilizaci a rozvoji sebepojetí moderní ženy – manažerky/podnikatelky

Hosté:

Udělejme si pořádek v hlavě, srdci a duši ve svém osobním a pracovním sebepojetí.

Ekonomická, postojová, hodnotová, pocitová a emocionální sebeanalýza.

Definujme si nové příležitosti, nastavme si své efektivnější SMARTS priority a cíle.

Optimalizujme cesty a scénáře pro dosažení nových cílů…