Online studium je budoucnost

#restartpodnikani Online studium je budoucnost

„Jsme instituce, která se na svět vzdělávání dívá moderně a bez předsudků k využívání online technologií, se silným proklientským přístupem,“ říká Štěpán Mika, ředitel a majitel institutu CEMI. I díky tomu zvládli nedávnou krizi, která jen potvrdila, že online vzdělávání je zkrátka neodmyslitelnou součástí budoucnosti.

Vnímáte, že se vlivem koronakrize nějak přehodnotil postoj společnosti k sebevzdělávání?
Ano, lidé, kteří dlouho spali na vavřínech ekonomického růstu se najednou probrali a hledají možnosti, jak na sobě začít opět pracovat. Zcela jistě se také změnil postoj společnosti k online vzdělávání, které se ze dne na den stalo jedinou možnou formou výuky na školách. I ti největší odpůrci online studia tak najednou zjistili, že tato forma studia má své neoddiskutovatelné výhody. A když se dokážou online vzdělávat i děti, proč by to nedokázali dospělí manažeři?

Vlivem krize se výrazně proměnil a stále se ještě mění trh práce. Na co se nyní dle vašeho názoru bude klást největší důraz a jakou roli v tom bude hrát právě vzdělání?
Dopad koronakrize na trh práce není schopen nikdo zcela předpovědět, ale domnívám se, že ve výhodě budou lidé, kteří budou schopni přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám a využívat moderní způsoby řízení, jako je třeba agilní management. Určitě bude také kladen větší důraz na týmovou komunikaci pomocí online nástrojů a celkově schopnost pracovat na distanční bázi, ale přesto efektivně.

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE