PETRA NĚMEČKOVÁ, AUTORKA KLUBOVÉ MANDALY

Kdy jste objevila kouzlo mandal?

Jejich kouzlo objevuji každý den víc a víc. Jaká obrovská vnitřní síla se v nich ukrývá. I  samotný krystal vody je mandalou (sněhová vločka), stejně jako každá lidská molekula. Jejich význam si lidé uvědomovali od nepaměti, její symbolika prostupuje napříč všemi kulturami. Jsem ráda, že jsem se zhruba před 13 lety dostala na kurz arteterapie, kde mi byla mandala představena, možná právě tam se ve mně otevřel dar ztvárňovat lidem právě jejich osobní mandaly.

Jak mandala člověku pomáhá?

Celý život je o hledání sebe sama. Často se nám na této cestě nedaří jít dál kvůli překážkám, které známe jako strach, uzavření se, motání se stále dokola v jednom kruhu. Osobní mandala nám ukazuje směr, drží nás za ruku při překračování naší komfortní zóny, při zpočátku nelehkém učení se naslouchat srdci, namísto rozumu. Vede nás k opravdovému žití, opuštění přežívání. K dovolení si být jiný, k vnitřní síle, lásce, svobodě. Proto má mandala tolik léčivou sílu. Pokud má klient své konkrétní záměry, jsou do mandaly vloženy. Nejčastěji jimi bývá zdraví, hojnost, kariéra, sebeláska, životní partner. Stejně mandaly fungují i jako partnerské, firemní, rodinné. Nedávno mi přišla myšlenka vytváření mandal svatebních jako nejosobnějšího dárku pro novomanžele nebo mandal novorozeneckých pro otevírání dětského potenciálu a udržení si ho.

Jak osobní mandala vzniká?

Klient mi prozradí něco málo zásadního, co ho vystihuje. Co by rád ve svém životě měl či změnil, uzdravil… poté jen počkám na moment mého vnitřního klidu, inspirace. Navnímám se na daného člověka nebo dvojici, vezmu si prázdný list papíru, tužku a za pomocí kružítka nechám volný průchod a důvěru tahům ruky či mému vnitřnímu vedení, chcete-li. Až vznikne kresba na samotném listu papíru, je přenesena na barevný podklad a teprve poté jsou na mandalu umístěny krystaly Swarovski. Ty celé mandale dávají 3D efekt, dělají ji živou, v podstatě se stává takovým hologramem živosti, radosti a hojnosti.

Také letos jste autorkou mandaly pro dámský klub. Prozraďte nám, jaká je? Jaké poselství je v ní ukryto?

Heslem dámského klubu Helas jsou pro letošní rok NOVÉ ZAČÁTKY. A právě tento význam v sobě mandala nese díky motivu LOTOSU. Lotos v sobě ukrývá symboliku cesty života. Musí ujít kus cesty, než se jeho květy objeví v celé své kráse nad hladinou. Stejně jako dámský klub již kus cesty ušel a jeho růžové květy jsou těmi nejvzácnějšími a nejkrásnějšími. Dle buddhistů jsou určeny pro ty nejvyšší Bohy.

Čím vším se ještě kromě tvorba mandal zabýváte?

Jsem osobní, partnerská, firemní terapeutka, koučka. Jsem takovým průvodcem, který ukazuje směr v poznání sebe sama, v překonání strachu, bolesti, odpuštění, opuštění nefunkčních vzorců na cestě k sebelásce a k životu, jaký bychom chtěli žít. Stejně jako moje mandaly měním životy mých klientů.