Představujeme hosty setkání – Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a nemocnice Na Bulovce v Praze, kde je také vedoucím centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, vedoucí lékař a zakladatel Kliniky ESTHÉ

Jaké jsou nové trendy v plastické chirurgii a je v současné době nějaký zákrok více trendy než třeba dříve?
Plastická chirurgie je oborem, který stále nabízí nové operační postupy, které však nemusí být vždy prospěšné pro pacienta. Jako příklad bych uvedl tzv. subperiostalní (pod okosticí) lifting obličeje s rizikem postižení obličejových nervů nebo zvětšování prsů (tzv. augmentace) implantáty cestou přes pupek. Co považuji za velký přínos pro plastickou chirurgii je např. využití tuku (fatgrafting) v rekonstrukční chirurgii prsu po jeho částečném nebo úplném odstranění ze zdravotních důvodů, stejně jako u různých poúrazových deformit a samozřejmě i v estetické chirurgii.

V čem vidíte silné a slabé stránky u žen?
Pokud jde o estetickou chirurgii, tak jsem naprosto přesvědčen, že ženy jsou o mnoho vnímavější než muži na jakoukoli vrozenou kosmetickou vadu, stejně jako na projevy postupného stárnutí. O tom svědčí i počty žen navštěvující pracoviště estetické chirurgie proti sporadických návštěvám mužů, jejich duševní „potence“ jeví často známky i výraznějšího poklesu. Nemusí to však být samozřejmě pravidlem.

Co plastické operace a muži?
Muži mladšího věku nejčastěji žádají operaci nosu, případně transplantaci vlasů, starší muži operaci horních a dolních víček nebo operaci obličeje. A to obvykle proto, že jejich nová partnerka je mladšího až velmi mladého věku.

Vaše klinika funguje již patnáctým rokem. Jak moc složité je se v dnešní stále narůstající konkurenci udržet na špici?
Na naší klinice vzhledem k stále narůstajícímu počtu operací konkurenci nepociťujeme. Je to asi proto, že kromě velmi dobrých a profesionálně zdatných plastických chirurgů disponuje klinika včetně vynikajícího středně zdravotnického personálu a managementu také tím nejlepším přístrojovým vybavením, zajišťujícím nekomplikovaný pooperační průběh a léčení. O naší klinice je také všeobecné známo, že etický kodex vždy převažuje při posuzování kosmetické vady ve vztahu k nepotřebnosti operace. Navíc naše klinika umožňuje, jako jediné pracoviště estetické chirurgie u nás, komplexní předoperační mamologické a sonografické vyšetření u všech žen, které podstoupí jakoukoli operaci prsů/zvětšení implantáty, modelaci nebo redukci prsů/včetně pravidelného pooperačního sledování.

Je ještě něco, co Vás po tolika letech zaskočí či překvapí? Nějaký netradiční požadavek na operaci apod.?
Vzhledem k mé téměř čtyřicetileté klinické praxi mě asi už nemá co překvapit. Ale na co si nemohu stále zvyknout jsou projevy naprostého a těžko popsatelného štěstí u operovaných žen, kterým jsme vydařeným zákrokem změnili zcela život. Často se stává, že i moje vrchní sestra se neubrání slzám dojetí při pohledu na štěstím plačící ženu.

Jak na Vás zapůsobilo setkání dámského klubu, kde jste byl hostem a jak na toto setkání vzpomínáte?
Považuji si za čest pravidelně každý rok se účastnit setkání ve Vašem dámském klubu. Nejen dlouholetá tradice, ale i výběr významných osobností je dokladem toho, že klub má své výsadní a ojedinelé postavení u nás. A jsem přesvědčen, že tomu nebude nikdy jinak.