Představujeme hosty setkání

Rozhovor s Hanou Nováčkovou, majitelkou IPO STAR

1.) Jste majitelkou společnosti IPO STAR zabývající se fyzickou ochranou, technickou ochranou, údržbou a úklidem. Co vedlo dámu jako jste Vy k tomuto podnikatelskému záměru?

V roce 1990 jsem zjistila, že v mém regionu není žádná bezpečnostní agentura. Vyřídila jsem si živnostenské povolení a vzápětí jsem získala smlouvu ve Vítkovických železárnách. Za první vydělané peníze jsem pořídila uniformy pro zaměstnance. Zviditelnila jsem se tím, potom se mi podařilo získat další smlouvy. Technickou ochranu, úklid a údržbu jsem připojila o 4 roky později, když zejména zahraniční zákazníci začali vyžadovat tzv. servis z jedné ruky.

2.) Zaměstnáváte téměř 800 mužů, jak se Vám s nimi spolupracuje?

S dobrými a loajálními zaměstnanci se mi spolupracuje dobře. Menší část mých zaměstnanců tvoří ženy. Je mi jedno, zda pracuji s ženami nebo s muži. Rozlišuji jen dobré a špatné pracovníky. S těmi druhými jsem nucena se rychle rozloučit.

3.) Kdybyste začínala teď znovu podnikat, byl by předmět Vašeho podnikání stejný nebo byste volila jinak?

Snažila bych se najít obor s vyšší přidanou hodnotou. Není ale žádné kdyby. Toto je rozjetý vlak, ze kterého už asi nevystoupím. Rozhodně si ale nechci stěžovat. Tenkrát, před těmi 22 lety, jsem se rozhodla rychle, a s ohledem na to, že se mi podařilo udržet firmu na trhu, zřejmě i správně.

4.) Co byste poradila začínajícím podnikatelkám?

Pokud mají dobrý nápad, ať do toho jdou s chutí a plným nasazením. Samozřejmě musí počítat i s prohrou. Kdyby to bylo snadné, bylo by podnikatelek více.

5.) Jak na Vás zapůsobilo setkání dámského klubu, kde jste byla čestným hostem a jak na toto setkání vzpomínáte?

Byl to příjemný večer, hezky jsem si zavzpomínala na své začátky. A měla jsem pocit, že jsem svou příležitost nepromarnila.