PREZENTACE MŮŽE BÝT KRÁSNÁ

Jak vypadá budoucnost prezentací? Na to odpovídá Adam Mrštík za společnost Presentigo, která posunula myšlenku prezentací až mezi oblast multimediálních aplikací.

V čem se vaše prezentace liší od těch ostatních?

Jsou unikátní, designově krásné a v každodenním obchodě více použitelné. Naše prezentace umí zákazníka zaujmout, nadchnout a díky pokročilé interaktivitě taky vysvětlit podstatu produktu a služby. Umíme v klasických PowerPoint prezentacích realizovat 3D vizualizace produktů, nebo interaktivní grafy. Naše prezentace jsou mnohdy spíše multimediální aplikace než prezentace. Navíc obchodník může v průběhu sbírat data, vyplňovat objednávku nebo přímo na místě se zákazníkem něco nakonfigurovat. Po ukončení prezentace se data odesílají do CRM systémů a v reálném čase s nimi mohou pracovat „back office“ pracovníci a obchodník nemusí již nic přepisovat do CRM nebo reportovat, má tímto splněno.

Jak vznikla myšlenka vašich prezentací?

Myšlenka se opírá o know-how a práci s velkými sales týmy. V minulosti před PRESENTIGEM jsme vyvíjeli systémy pro řízení obchodních sítí pro velké multilevel firmy. Svého času systém používalo více než 10 000 uživatelů, ale tento systém uměl „pouze posílat data“ ze schůzek. Neumožnil obchodníkovi se lépe prezentovat, neusnadnil mu práci v obchodu, jen částečně díky automatizaci, a proto s příchodem tabletů se nenáhodou objevila myšlenka dát obchodníkům do ruky „něco hravého“, něco co ho bude bavit používat a bude se líbit i zákazníkům. Proto vniklo PRESENTIGO jako nová alternativa ke standardním PowerPoint prezentacím, ale paradoxně formát PowerPoint používáme, aby části prezentací mohli upravovat interní lidi z firem. Navíc dodáváme ještě systém, který je cloudový, který umí prezentace automaticky distribuovat, pracovat s daty, reportuje aktivitu a shromažďuje statistiky o používání, takže to již není jen o „hezké prezentaci“, je za tím dnes již poměrně sofistikovaný systém.

Na jaký trh se z geografického hlediska nejvíce zaměřujete?

Dnes jsme na tom 60 % CZ a 40 % U.S. V U.S. máme dnes silného partnera, který nám dodává již hotové zákazníky, povětšinou velmi lukrativní (např. velké magazíny), ale cítíme, že na globálním trhu máme ještě velké rezervy a aktuálně připravujeme vlnu aktivit, které umožní získat více U.S. zákazníků a více se rozpínat na lukrativním trhu. Další trhy pro nás zajímavé jsou anglicky mluvící, čili Kanada, Anglie, Austrálie.

A na jaký se nejvíce zaměřujete z obchodního hlediska?

Poslední půl rok jsme se hodně věnovali tuzemským převážně korporátním zákazníkům. Zároveň jsme se na tom zase hodně naučili, a chceme tyto zkušenosti pro změnu prodat dál, zase např. zákazníkům v U.S. Není to tak, že bychom všechny inovace obstarávali nutně v zahraničí. Navíc v Čechách je hodně inovativních firem, se kterými máme možnost spolupracovat a toho si hodně ceníme.

Kam se plánujete rozvíjet do budoucna?

Naše ambice jsou globální, chceme se tlačit ven, a udělat úspěch v zahraničí s ryze českým projektem. Navíc je naše řešení velmi atraktivní proto musíme využít naší konkurenční výhody.

Proč je důležité, aby prezentace byla ve 3D?

Je to naše velká konkurenční výhoda, 3D dodává prezentacím úplně jiný rozměr a zákazníky baví. Máme na něj super feedback, a přestože s PRESENTIGEM můžete fungovat i s vlastními stávajícími prezentacemi, tak zákazníci chtějí nové prezentace a velmi často i s 3D prvky. Navíc umíme dnes 3D publishnout i do prohlížeče, a to mohou obchodníci posílat zákazníkům, což je velmi zajímavé. Další výhoda, že umíme 3D modely velmi jednoduše publishnout i do VR (virtuální reality) a to už je taková třešnička na dortu, a na druhou stranu vidíme, že VR nabývá na významu a ať nám to budete věřit nebo ne, má reálné uplatnění v businessu.

Kam směřuje současný vývoj ve vašem poli působnosti?

Mezi aktuálně zajímavé interní vývojové projekty patří převod PRESENTIGO do webové verze, anebo VR projekty pro první pilotní zákazníky.