Pavel Finger, Hospodářská komora ČR: Příběhy podnikatelek skrývají odpovědi na naše otázky

Osobní kontakt nic nenahradí ani v dnešní, stále více digitální době. Nejen to v rozhovoru prozradil Pavel Finger, člen dozorčí rady Hospodářské komory České republiky, která je partnerem Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club.

Můžete nám prosím představit Hospodářskou komoru?

Hospodářská komora je v podstatě účelové sdružení hájící zájmy podnikatelů především směrem ke státní správě, ale i ve smyslu vytváření férového a transparentního prostředí pro trh. Činnost Hospodářské komory je regulována zákonem 301/1992 Sb. Síť Hospodářské komory se skládá z Hospodářské komory ČR a z regionálních komor, mezi něž patří i Hospodářská komora hl. města Prahy, kde působím ve funkci místopředsedy představenstva se zaměřením na podnikání malých a středních podniků. Regionální Hospodářské komory jsou samostatné právnické subjekty a Hospodářská komora ČR má koordinační roli.

Proč je sdružování důležité pro rozvoj podnikání?

Vliv na trhu a tedy i schopnost se prosadit je otázkou pracovitosti, nápadů, podnikatelského myšlení, ale také vlivu. Ten slouží k prosazování podnikatelských zájmů a je také úměrný podílu na trhu. Malý podnik sám o sobě nic moc neprosadí, ale 15 tisíc podnikatelských subjektů sdružených v rámci členské základny Hospodářské komory je už slušná síla.

Pokoušíte se v rámci vašeho působení o nějaký přesah? Máte aktivity v oblasti osvěty či charity?

Hospodářská komora není typická charitativní organizace, ale budu-li mluvit za pražskou Hospodářskou komoru, tak my podporujeme projekty související s naším hlavním městem. Je to například projekt Praha – technická, který umožňuje široké veřejnosti lépe poznat technické a architektonické skvosty Prahy.

Jak daleko do budoucnosti se při všech vašich činnostech díváte?

I když funkce v orgánech Hospodářské komory jsou volenými funkcemi, nejsme tak krátkodobě orientováni jako většina našich politiků. Snažíme se tak vytvářet dlouhodobé přínosy pro naše členy a podnikatele jako celek.

Považujete i v digitální době za důležité osobní sdílení?

Naprosto, přímý kontakt nic nenahradí. Před mnoha lety jsem měl možnost navštívit velký mediální veletrh v Cannes a tam prezentovaná představa o budoucím sociálním postavení člověka byla dost odstrašující – v podstatě by nám už zbyla jen elektronická komunikace.

Co pro vás znamená dámský klub?

Možnost se setkávat se sympatickými lidmi, zdroj inspirace, příjemně strávený čas.

Jaké zkušenosti byste rádi v dámském klubu sdíleli?

Určitě nás zajímají podnikatelské příběhy žen. V nich jsou totiž skryty odpovědi na mnoho otázek, které si na Hospodářské komoře klademe.