RESPEKT ZÍSKÁTE KVALITOU

České úspěchy můžete najít všude, a to dokonce v oboru, který není pro české podnikání úplně typicky – farmaceutický průmysl. Jak se podniká na takovém trhu nám odpovídala Bronislava Paučková ze společnosti Farmak.

Je obtížné prosadit se na farmaceutickém trhu?

Tak jako v každé oblasti obchodu, i na farmaceutickém trhu je velká konkurence a prosadit se není úplně lehké a snadné. Přes 80 % naší produkce exportujeme a na zahraničních trzích je konkurence ještě silnější, zvláště pak ve východních zemích, které se snaží konkurovat především velmi nízkou cenou.

Tento obor není pro české prostředí úplně tradiční. Jak jste získali respekt svých partnerů?

Respekt svých obchodních partnerů jsme získali především kvalitou našich produktů a také klademe velký důraz na zákaznický servis – našeho zákazníka bereme jako svého partnera, se kterým intenzivně komunikujeme, nabízíme pomoc a spolupráci na jeho projektech, respektujeme jeho potřeby a přání.

Jak se stavíte k moderním ekologickým požadavkům, kdy už se úspěšnost firmy neměří pouze podle zisku?

Naše společnost velmi intenzivně a citlivě vnímá své okolí a investujeme nemalé finanční prostředky do ochrany životního prostředí. Dotýká se nás velký rozsah legislativy na úseku životního prostředí. Jednou z nich je například zpřísněná legislativa v oblasti integrované prevence a zejména splnění požadavků Nařízení Evropského parlamentu o registraci, hodnocení, dovolování a omezování chemických látek (REACH). Poněkolikáté jsme také obhájili certifikát od Svazu průmyslu RESPONSIBLE CARE – odpovědné podnikání v chemii. Je to celosvětová iniciativa chemického průmyslu v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Jak se vyrovnáváte s lokálními požadavky vašich zahraničních partnerů, které se mohou ve smyslu zákonů a předpisů lišit?

Výroba našich produktů podléhá pravidelné inspekci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv v USA (FDA) a zákaznickým auditům. Z tohoto pohledu musí naše společnost splňovat velmi přísná kritéria a není zde prostor pro kompromisní řešení. FARMAK, a. s. má rovněž zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 a ISO 14001.

Kam všude exportujete? Chystáte se tyto aktivity ještě rozšířit?

Naše produkce je exportována do více než 40 zemí světa. Mezi největší odběratele patří státy EU, USA, Japonsko, Indie, země Jižní Ameriky. Své obchodní aktivity bychom chtěli posílit v zemích Jižní Ameriky, kde je velký tržní potenciál a v Evropě pak do Skandinávských zemí.

Čím se snažíte coby výrobci meziproduktů prosadit u partnerů právě váš výrobek? Kvalitou? Cenou?

Je to především stálou kvalitou našich výrobků, na kterou klademe velký důraz a je to jedna z našich priorit a samozřejmě konkurence schopnou cenou. Dále pak prozákaznickým přístupem, o kterém jsem již také hovořila.

Je v naší zemi kvalitní zázemí chemických odborníků? Snažíte se nějak podílet na jejich vzdělávání?

Myslím, že v naší zemi existuje kvalitní zázemí chemických odborníků, ale je jich nedostatek – tak jako odborníků v jiných oborech. V rámci vyhledávání a zaměstnávání talentů z řad absolventů spolupracujeme se Střední školou logistiky a chemie v Olomouci, jejímž jsme sociálním partnerem.