Rozhovor s Markétou Vaňkovou

Rozhovor s Markétou Vaňkovou, CSR Manager GE Money Bank.

1.) Projekt Život Nápadům běží již druhým rokem, v čem si myslíte, že se projekt změnil/vylepšil oproti úvodnímu ročníku?

Projekt Život nápadům je od svého zrodu živým organismem, který se stále rozvíjí. Od počátku se snažíme projekt posouvat a rozšiřovat jeho záběr. Řídíme se vývojem komunity a zpětnou vazbou od našich uživatelek. Postupně jsme tak projekt rozšířili o spolupráci s odbornými garanty, rozvinuli spolupráci s ambasadorkami a s lektory našich vzdělávacích aktivit. V projektu se tak mísí inspirace, edukace, odbornost a samozřejmě neustálá evoluce.

2.) Jistě se setkáváte se spoustou zajímavých příběhů a osudů. Je ale přeci jen nějaký, který Vás něčím zaujal více než ty ostatní?

Odpověď na tuhle otázku je, řečeno s nadsázkou, tak trochu Sofiinou volbou, protože každý z příběhů našich dam je originální, na každém z nich je něco unikátního a zajímavého. Máme již více než 40 ambasadorek projektu a pokud si přečtete jejich příběhy, tak uvidíte, že zvolit pouze jeden nebo dva příběhy nejde.

3.) V čem si myslíte, že je tajemství úspěchu Vašich uživatelek?

Ambasadorky i absolventky našich vzdělávacích aktivit jsou chytré, schopné a sebevědomé ženy, které vědí, co chtějí, mají svůj cíl. Jejich obrovskou devizou je to, že jsou otevřené informacím, podnětům, diskuzím a jsou schopny sdílet své zkušenosti. My jim k tomu vytváříme podmínky jak na pravidelných seminářích tak prostřednictvím webových stránek.

4.) Podle čeho jste vybírali ambasadorky projektu?

Ambasadorky projektu Život nápadům jsou ženy, které úspěšně podnikají, své byznysy si většinou vybudovaly samy nebo byly jejich „hnacím motorem“ a postupně je převzaly. Jsou to ženy, které jsou otevřené a ochotné své příběhy sdílet. Úspěšné ženy jsou všude kolem nás a my v jejich hledání stále pokračujeme. Ambasadorky již nyní pokrývají širokou škálu podnikatelských oborů a i v budoucnosti nabídneme čtenářkám našeho webu další nové a zajímavé příběhy.

5.) Co si myslíte o propojení projektu Život Nápadům s dámským klubem Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club?

Vzájemná spolupráce je velice inspirující a užitečná. Jsem velice ráda, že v rámci setkání klubu můžeme dát příležitost našim absolventkám setkat se s úspěšnými ženami a navázat tak důležité obchodní kontakty. Několik z nich využilo příležitost a své aktivity úspěšně rozvíjí. Za všechny mohu jmenovat například Markétu Puzrlovou, majitelku firmy prodávající prémiové čaje TeeGschwendner, Janu Korvasovou a její studio nábytkového designu SUASANA nebo Moniku Komjati, majitelku společnosti Calinesse Bohemia.