SEM SE PROSTĚ MUSÍTE RÁDI VRACET

Krásná hudba dokáže kultivovat a naplnit nás v těch částech duše, které při aktivním způsobu života často hladoví po zážitcích a emocích. A právě aktivní ženy sdružuje dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club – proto bylo logickým krokem, aby se stal partnerem klubu jeden z nejdůležitějších představitelů české a pražské kultury. Činnost Symfonického orchestru hlavního města FOK v sobě spojuje to nejlepší z tradičního a moderního přístupu, stejně jako v sobě dámský klub spojuje prvorepublikovou tradici a moderní styl života. Na otázky odpovídala Anna Černá, PR, obchodní a marketingová ředitelka.

Jaké jsou klíčové směry činnosti orchestru FOK?

Symfonický orchestr hlavního hl. m. FOK představuje jednu z páteřních institucí kulturní infrastruktury hlavního města Prahy. Svoji činnost rozvíjí třemi základními směry. Především zajišťuje chod stejnojmenného symfonického orchestru, včetně organizování vlastních orchestrálních cyklů ve Smetanově síni Obecního domu, zájezdové činnosti a reprezentace hlavního města Prahy v zahraničí. Druhou klíčovou činností, zastřešovanou Koncertním jednatelstvím FOK, je pořádání koncertů komorní hudby a provoz kostela sv. Šimona a Judy. Třetí sférou, na které se podílí manažerský a umělecký aparát orchestru i Koncertního jednatelství FOK, je realizace uceleného a v pražském kontextu unikátního souboru programů pro děti, školy a rodiny, které uvádí pod názvem FOK pro nové generace.

Jak se měnilo žánrové zaměření orchestru FOK v průběhu desetiletí? Všimla jsem si například, že je zaměřen alternativněji než Česká filharmonie.

FOK byl v podstatě od svého založení jistým způsobem alternativou k ČF. To mu zůstalo v genech dodnes, hrajeme modernější a experimentálnější program. Dodnes uvádí FOK řady českých i světových premiér, fúzuje s jazzem i popem.

Kdo se podílí na dramaturgii ročního koncertního programu?

Celý program je v rukou našeho dramaturga Martina Rudovského, výrazně jej formuje i šéfdirigent a umělecká rada orchestru. Komorní řady připravuje Koncertní jednatelství FOK.

Jakým způsobem vybíráte koncerty pro děti?

Podařilo se nám najít vynikající dvojici zapálených interpretů, dirigenta Marko Ivanoviće a herečku Lucii Pernetovou. Společně s dramaturgem připravují sezónní koncepci i jednotlivé pořady.

Jak se dal FOK dohromady s šéfdirigentem Pietari Inkinenem?

Hledání šéfdirigenta je běh na dlouhou trať. U FOK vypuklo kvůli dlouhodobé indispozici Jiřího Kouta. Probíraly se starší materiály a v nich se objevilo jméno Pietari Inkinena. Umělecká rada po jeho angažmá v roce 2007 jednoznačně doporučila další spolupráci. V roce 2013 tedy začala jednání s ním i jeho agenturou, jejichž výsledkem je stávající angažmá.

Jak velkou část roku tráví orchestr na zájezdech?

Proporce pobytu v zahraničí a doma je různá, protože některá turné se opakují v dvouletých, některá v tříletých cyklech, a navíc stále přibývají další. Jen v této sezóně FOK navštívil a navštíví Thajsko, Čínu, Velkou Británii, Japonsko a Německo. Mimo domov tedy budeme téměř dva měsíce.

V čem je podle vašeho názoru výjimečný Obecní dům?

Obecní dům je pro mě jednoduše místo s obrovským geniem loci. Když jsem šla na konkurz do FOK a představila si, že bych tu mohla denně sedět v kanceláři, měla jsem o motivaci postaráno. A stejně to mají kolegové v orchestru. Sem se prostě musíte rádi vracet. Pro koncerty je jedinečný hlavně tím, jak vás nutí poddat se kráse, ta zvuková se tu s výtvarnou pojí v neuvěřitelné symbióze.

Máte nějaký osobní tip na vánoční a zimní sezónu?

Moc se těším na adventní koncerty 16. a 17. prosince. Na koncertech sólově vystoupí členové našeho orchestru, což mám moc ráda, protože vím, jak skvělí jsou to muzikanti a jsem ráda, když mají možnost to předvést naplno. A navíc část výtěžku ze vstupného věnuje FOK organizaci UNICEF, což mi v předvánočním čase dává velký smysl a jsem ráda, že mohu organizačně přispět.

Zanechal ve vás některý z koncertů natolik hlubokou stopu, že na něj musíte neustále vzpomínat?

V poslední době určitě koncert s tenoristou José Curou, jeho charisma mne strhlo jako všechny v sále. Těším se, že se k nám v únoru vrátí.

Který skladatel klasické hudby je váš nejoblíbenější?

Mým největším favoritem je Stravinský, cítím v jeho hudbě přímočarost a naléhavost, která mě velice oslovuje. Kromě toho se vždycky těším na vokální skladby, třeba Dvořákovo Stabat mater.

A co se týče dámského klubu, bylo tam nějaké setkání, na které vzpomínáte?

Bavilo mě povídání s ředitelkou Dorothea, byznys s krásnými věcmi má mnohá zajímavá zákoutí.