STRATEGIE A VIZE DÁMSKÉHO KLUBU PRO LETOŠNÍ ROK OČIMA NAŠICH ČLENEK

Strategie a vize byly hlavním tématem prvního novoročního setkání. Zakladatelka klubu Helena Kohoutová vyzvala členky klubu, aby se zamyslely nad několika otázkami a spontánní odpovědi zapsaly. Ty pak budou složit jako podněty pro další činnost klubu.

„Přemýšlela jsem, jak vyjádřím své filozofické úvahy a přání konkrétními slovy a pro sebe si položila otázku: Jak poznáme změnu v lednu 2017? A pak ji upravila takto: Co chci, abyste cítily v lednu 2017?“ říká Helena Kohoutová o podnětu, který ji vedl k vytvoření dotazníku.

Vize pro letošní rok, o které se dámský klub díky dotazníku rozšířil, se týkaly práva, daní, nemovitostí, investic, sociálních sítí, technologií, vzdělávání, marketingu, exportních aktivit, rozvoje podnikání, znalostí v oblasti personalistiky, ale také zdravého životního stylu a dalších osobních přání členek.

Ženy v osobních poznámkách vyjádřily potřebu vzájemného přátelství, místa, kde mohou podat a zároveň je jim podaná pomocná ruka, prostředí, kde načerpávají velkou inspiraci a prožívají pocit výjimečnosti.

A jaká jsou tedy nejdůležitější témata, se kterými se letos setkáme?

Zdravý životní styl: Lifestyle, výživa, jóga a relaxace.

Vzdělání: Nejčastější manažerské chyby.

Exportní aktivity a vládní agentura CzechTrade.

Nemovitosti: Nákup jako investice (bytové a nebytové prostory).

Zákazník: Jak zlepšovat vztahy se zákazníky.

Technologie: Nástroje ke zvýšení vlastní nebo firemní produktivity, lepší využití IT (tipy a triky).

Marketing: Jak prezentovat svou firmu nebo produkt.

Sociální sítě: Jak zviditelnit svou firmu nebo produkt

Podnikání: Jak dobře prezentovat svou firmu na obchodním jednání.