STRATEGIE & VIZE 2013

Vzhledem k tomu, že chceme klub neustále někam posouvat a zlepšovat jeho prostředí, připravili jsme pro členky neformální setkání na téma STRATEGIE & VIZE. Všechny přítomné dámy měly možnost představit nejen sebe, ale také svou práci nebo podnikání. Co dalšího bylo jeho obsahem a o čem se povídalo?

Klubovým mottem pro letošní rok je: „Přátelství – Profesionalita – Spolupráce – Slušnost“

DĚKUJEME VÁM ZA PŘÍZEŇ, PROTOŽE PRÁVĚ VY VYTVÁŘÍTE TENTO KLUB.

 

STRATEGIE A VIZE

 • Motivovat členy k aktivnímu přístupu a komunikaci v rámci akcí i mimo akce
 • Cílem klubu je sdružovat členky se zájmem o činnost a aktivity klubu → z toho důvodu jsme požádali několik dlouholetých členek klubu, aby se staly jeho patronkami a pomohly tak lépe začlenit nové členky do stávajícího kolektivu (patronky budou představeny na dalších setkáních klubu)
 • Využívejme vzájemný potenciál
 • My vytváříme prostředí a zázemí a Vy nesete zodpovědnost za efektivnost
 • Prohlubování spolupráce jednotlivých partnerů klubu a propojování kontaktů = využívat vzájemný potenciál
 • Spojovat se s odborníky a profesionály ve svých oborech
 • Pokračovat v pořádání KOMORNÍCH ODBORNÝCH SETKÁNÍ
 • Pořádat ODBORNÉ SEMINÁŘE
 • Rozšíření aktivit klubu díky EXTERNÍM AKCÍM KLUBOVÝCH PARTNERŮ
 • Rozšíření PROGRAM VÝHOD A BENEFITŮ PRO ČLENY A PŘÁTELE KLUBU
 • Omezení cateringového servisu ve prospěch širší komunikace
 • V případě, že to čas a charakter akce dovolí, budou se členky moci osobně představovat i na dalších setkáních v průběhu roku