Šárka Dolanská, Česká pojišťovna: Tradice je důležitá, ale samotná nestačí

Pojistný trh se dynamicky vyvíjí a s tím se mění i požadavky a potřeby klientů. Jako úspěšná společnost tak musíme být schopni reagovat na moderní trendy a přicházet s řešením, které nabídne klientům maximální přidanou hodnotu, říká v rozhovoru Šárka Dolanská, krajská ředitelka Praha II České pojišťovny.

Můžete nám prosím Českou pojišťovnu představit?

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou se 190 let bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství. Máme bezmála 3 miliony klientů, spravujeme více než sedm milionů pojistných smluv a jsme největší pojišťovnou na našem trhu. Stabilní pozici České pojišťovny potvrzuje i řada ocenění. V rámci ankety Nejlepší pojišťovna se Česká pojišťovna stala vítězem jedné ze dvou hlavních kategorií, a získala tak titul Nejlepší životní pojišťovna 2016, uspěla ale například i v 15. ročníku soutěže Fincentrum Banka roku či v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku, když byla vyhodnocena jako nejlepší zaměstnavatel do 5000 zaměstnanců v Praze.

Jak důležitá je pro finanční instituce tradice?

Tradice je pro stabilitu společnosti i pro její klienty velmi důležitá. Poskytuje určitou záruku kvality. Samotná tradice však dnes již nestačí. Pojistný trh se dynamicky vyvíjí a s tím se mění i požadavky a potřeby klientů. Jako úspěšná společnost tak musíme být schopni reagovat na moderní trendy a přicházet s řešením, které nabídne klientům maximální přidanou hodnotu. Česká pojišťovna má dlouhou a bohatou historii. Je nejstarším pojišťovacím ústavem v českých zemích a její tradice se odvíjí od 27. října 1827, letos tedy slavíme 190 let. Je nesmírně inspirativní ohlédnout se do historie a sledovat, jak se pojišťovna postupně vyvíjela až v současnou moderní finanční instituci, která udává trendy na českém pojišťovacím trhu. Pro zajímavost bych ještě uvedla, že patrně nejznámější a největší historickou pojistnou událostí byl požár Národního divadla v roce 1881. Na jeho obnovu vyplatila Česká pojišťovna 297 869 zlatých, což pro ni znamenalo velkou finanční ztrátu, zároveň však získala v očích českého národa značnou prestiž.

Pokoušíte se v rámci vašeho působení o nějaký přesah? Máte aktivity v oblasti osvěty či charity?

Česká pojišťovna je sociálně odpovědnou firmou. Pomáhala již v 19. století, kdy podporovala sirotky po hasičích, kteří tragicky zahynuli při výkonu svého povolání. A prostřednictvím své nadace pomáhá i dnes. Vlastní nadaci založila Česká pojišťovna v roce 2009. Její strategii tvoří tři pilíře. Prvním je prevence, a to zejména v oblasti silničního provozu. Druhým jsou regionální projekty zaměřené na pomoc občanům i neziskovým organizacím. Mezi tyto aktivity patří grantový program, aktivity na zvýšení bezpečnosti na silnicích, na podporu prevence rizikového chování dětí a mládeže a v neposlední řadě také na projekty z oblasti finanční gramotnosti. Třetí pilíř nadační strategie tvoří firemní dobrovolnictví. Stovky zaměstnanců se aktivně zapojují do aktivit organizovaných buď přímo Českou pojišťovnou, nebo neziskovými organizacemi. Jedná se o stovky odpracovaných hodin.

Považujete i v digitální době za důležité osobní sdílení?

Víte, kdyby nebylo v dnešní době tak důležité osobní sdílení, nebylo by tak úspěšné ani “hnutí” Ocenění české podnikatelky, které je na osobním sdílení v podstatě založeno. Právě digitální doba s sebou nese se všemi svými plusy také notnou dávku odcizení. A to hlavně tam, kde se z procesu vytrácí člověk. Při osobním setkání máte možnost nabírat i předávat informace, nápady, ale hlavně tu energii, vnímat toho druhého člověka a usazovat si tak svoje myšlenky díky té originální celistvosti. Při našem „pojišťováckém byznyse“ se mi kolikrát už osvědčilo vzít spolu s notebookem i tužku a papír a v jednoduchosti věci klientovi prostě nakreslit. Osobní sdílení a přítomnost toho druhého vám nenahradí žádná technika.

Co pro vás znamená dámský klub?

Právě to ono úžasné setkávání s dalšími, úspěšnými ženami. A řada z nich v sobě díky dámskému klubu teprve objevuje to, jakými skvělými ženami jsou. Dámský klub je zdrojem inspirace, ale i potenciálního byznysu.

Jaké zkušenosti byste rády v dámském klubu sdílely?

Hodně jsme se v loňském roce za Českou pojišťovnu vyptávaly podnikatelek, co je ve finančním světě trápí, co by uvítaly, jaké služby postrádají. A na základě našich zjištění budeme pořádat řadu přednášek, diskusí a workshopů, a to jak pro management jejich firem, tak – pokud budou chtít – i pro jejich zaměstnance. Chceme poukázat na to, že je dobré znát motivy svých klíčových zaměstnanců a tímto směrem pak cílit na jejich motivaci a stabilizaci ve firmě. Dneska je velká většina majitelů i majitelek firem logicky soustředěna na kvalitu a výkon, ale neuvědomují si některá zásadní rizika své budoucnosti. A právě i to máme zahrnuto v našem speciálním seminář pro majitele firem pod názvem „Vlastní firma jako mé zabezpečení a zdroj finanční nezávislosti”. A také bychom rády dostaly do povědomí našich šikovných podnikatelek to, že zvyšování finanční gramotnosti zaměstnanců vede ke zlepšení kvality jejich osobního života. A to má pak přímý pozitivní vliv na jeho kvalitu a tedy i podávání vyšších výkonů.